Ministers onderwijs

Rekentoets deel schoolexamen

De rekentoets voor middelbaar onderwijs en mbo wordt onderdeel van het schoolexamen en gaat meetellen voor het diploma, aldus de ministers van Onderwijs Van Engelshoven (D66) en Slob (CU) in een voorstel aan de Kamer. Hiermee komt een eind aan de landelijke verplichte rekentoets. Scholen mogen zelf rekenexamens maken . (NRC)