Hotelstop

Toch vergunning voor hotel Heineken Hoek

De gemeente heeft deze week voor de tweede keer een vergunning verleend voor de bouw van een hotel op de plaats van de Heineken Hoek aan het Leidseplein. Een eerdere vergunning werd door de rechter vernietigd, nadat de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) daartegen bezwaar had aangetekend.

Volgens de rechter had de gemeente in de eerste vergunning onvoldoende onderbouwd waarom dit hotel er, ondanks de in 2016 ingelaste hotelstop, moest komen. In de nieuwe vergunning is een motivatie opgenomen waarin wordt uitgelegd dat de plannen voor dit hotel vóór het inlassen van de hotelstop waren gemaakt. „De eerste gesprekken voor dit plan dateren uit 2012”, legt een woordvoerder van stadsdeel Centrum uit. „En bij het inlassen van de hotelstop werd afgesproken dat lopende projecten door zouden gaan.” De woordvoerder begrijpt dat het voor Amsterdammers verwarrend is dat er ondanks de hotelstop nieuwe hotels verrijzen. „Maar juridisch is het niet mogelijk om projecten die voor de stop zijn gestart te annuleren. Dan zouden de betrokken ondernemers de gemeente gaan aanklagen.”

De VVAB heeft na de vorige uitspraak van de rechter een hoger beroep aangetekend: de vereniging is van mening dat de plannen voor het hotel onder het nieuwe beleid vallen. De uitspraak daarover door de Raad van State staat gepland op 29 november en zal zowel over de oude als over de nieuwe vergunning gaan.