Onderzoek

‘Leefbaarheid daalt in wijken met veel sociale huurhuizen’

In wijken waar veel sociale huurwoningen staan, gaat de leefbaarheid snel achteruit. Dat concludeert onderzoeksbureau RIGO in een rapport dat is geschreven in opdracht van corporatiekoepel Aedes. Er is sprake van een groeiende tweedeling tussen buurten met veel sociale huurwoningen en andere wijken. Huurders in de sociale huursector zijn in toenemende mate mensen uit de laagste inkomensgroep. Zij vormen steeds vaker de meerderheid in buurten die voor twee derde of meer uit sociale huurwoningen bestaan. Deze mensen kampen ook vaker met psychische, fysieke en andere problemen. (NRC)