Wonen

‘Wijken met veel sociale huur minder leefbaar’

In wijken waar veel sociale huurwoningen staan, gaat de leefbaarheid snel achteruit. Dat staat in een rapport dat is geschreven in opdracht van corporatiekoepel Aedes. Volgens het rapport wordt de tweedeling tussen buurten met veel sociale huurwoningen en andere wijken groter. Huurders in de sociale sector zijn vaker mensen uit de laagste inkomensgroep en kampen vaker met psychische, fysieke en persoonlijke problemen. Daardoor kunnen deze ‘kwetsbare huurders’ minder goed voor hun wijk zorgen en is er minder sociale cohesie. In deze buurten wordt 15 procent meer overlast en 9 procent meer agressie gemeld dan landelijk gemiddeld is. (NRC)