‘Steeds slechter gesteld met leefbaarheid in armste wijken’

In wijken met veel sociale huurwoningen is een sterke instroom van kwetsbare huurders, met de laagste inkomens en lichamelijke of geestelijke problemen.

Straatbeeld in de Rotterdamse wijk Vreewijk.
Straatbeeld in de Rotterdamse wijk Vreewijk. Foto Robin Utrecht/ANP

In wijken waar veel sociale huurwoningen staan, gaat de leefbaarheid snel achteruit. Dat concludeert onderzoeksbureau RIGO in een rapport dat is geschreven in opdracht van corporatiekoepel Aedes.

Volgens de onderzoekers is sprake van een groter wordende tweedeling tussen buurten met veel sociale huurwoningen en andere wijken. Huurders in de sociale huursector zijn in toenemende mate mensen uit de laagste inkomensgroep. Zij vormen steeds vaker de meerderheid in buurten die voor tweederde of meer uit sociale huurwoningen bestaan. Deze mensen kampen ook vaker met psychische, fysieke en persoonlijke problemen zoals verslavingen. Van hen verwacht de overheid tegenwoordig dat zij op zichzelf wonen.

Door deze problematiek kunnen de ‘kwetsbare huurders’ minder goed voor hun wijk zorgen en is er minder sociale cohesie. In de buurten waar de meeste huizen tot de sociale huursector behoren, is er sprake van 15 procent meer overlast en 9 procent meer agressie dan landelijk gemiddeld is, schrijven de onderzoekers. Anderhalf miljoen mensen zouden in dergelijke woonbuurten wonen, 10 procent van alle wijken in Nederland.

Eenzijdige samenstelling

Lees ook: ‘Corporaties moeten helpen bij het creëren van middenhuurhuizen’

In het rapport wordt gekeken naar de ontwikkeling van de sociale huursector en leefbaarheid in de periode tussen 1998 en 2015. De onderzoekers concluderen dat de ‘negatieve spiraal’ die zij beschrijven, een ontwikkeling is die zich al zo’n twintig jaar doorzet.

Sinds 1998 is het aantal corporatiewoningen met 400.000 afgenomen, tot 2,2 miljoen woningen in 2015. De woningcorporaties verkochten de sociale woningen in betere buurten en er ontstonden lange wachtlijsten. Zo is de sociale huur in die periode verder beperkt tot de laagste inkomens. Huishoudens met een middeninkomen trekken vaak weg uit de wijken. “Het gevolg is een eenzijdige samenstelling van een buurt”, schrijven de onderzoekers.

De woningcorporaties zien in de onderzoeksresultaten een bevestiging van zorgen die eerder zijn geuit. Aedes noemt de huismeesters van corporaties “de oren en ogen in de wijk” en pleit voor meer geld van de overheid. De woningcorporaties zouden volgens voorzitter Marnix Norder de mogelijkheid moeten krijgen om bewoners uit de kwetsbare groepen meer verspreid in de wijk te huisvesten.