Kinderombudsvrouw: voogdijkind moet meer betrokken worden bij besluiten

Volgens Kinderombudsman Magrite Kalverboer kunnen voogdijkinderen en pleegouders nergens terecht als ze het niet eens zijn met een besluit van een voogdij-instelling.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer.
Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Foto Catrinus van der Veen / ANP

Voogdijkinderen moeten meer betrokken worden bij de besluiten die over hen genomen worden. Nu schiet die besluitvorming tekort en kunnen voogdijkinderen en pleegouders nergens terecht als ze het niet eens zijn met een besluit. Dat schrijft Kinderombudsman Margrite Kalverboer donderdag in een brief aan de verantwoordelijke ministers en instellingen. “Kinderen hebben het recht om hun visie te geven op belangrijke besluiten in hun leven”, aldus Kalverboer.

“Kinderen en jongeren vertellen mij dat ze niet betrokken worden bij besluiten en niet weten welke volwassenen er iets over hun situatie mogen zeggen. Ze hebben het gevoel dat de voogd hen niet genoeg kent om een goed besluit te kunnen nemen. Daarbovenop kunnen zij nergens heen als zij het niet eens zijn met een besluit.”

Vertrouwensband

De ombudsman vindt dat het mogelijk moet worden om besluiten die instellingen nemen - over de plaatsing van of zorg voor voogdijkinderen - te laten toetsen door een onafhankelijke partij. In de brief roept Kalverboer minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) op om hier onderzoek naar te doen. Ook vindt Kalverboer dat er meer tijd en ruimte moet komen voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen voogdijkinderen en hun voogd.

In Nederland staan bijna 12.000 kinderen onder voogdij van een instelling. Het gaat daarbij om kinderen van ouders die (tijdelijk) geen gezag meer hebben over het kind of minderjarigen van wie de ouders zijn overleden of kinderen van minderjarige moeders. Voor het onderzoek sprak Kalverboer met kinderen en jongeren die onder voogdij staan, jongerenorganisaties JongWijs en het JeugdWelzijnsBeraad en jeugdbeschermers van instellingen.