Huisartsen: zorgverzekeraar ondermijnt afspraken

Huisartsenzorg Huisartsen weigeren hun contract met de zorgverzekeraar te tekenen. Politieke afspraken komen onder druk te staan.

Een huisarts meet de bloeddruk van een patiënt.
Een huisarts meet de bloeddruk van een patiënt. Foto Yuri Arcurs

Honderden huisartsen weigeren een nieuw contract te tekenen met de marktleider onder zorgverzekeraars, Zilveren Kruis. Volgens de huisartsen worden ze gedwongen iets te tekenen waar ze niets over te zeggen hebben en staan de voorwaarden in het contract haaks op de afspraken die ze deze zomer landelijk maakten met verzekeraars en de politiek. Ze zijn bang dat hun patiënten de dupe worden.

De deadline voor de contracten zou donderdagnacht verlopen maar is op het laatste moment met drie weken verschoven.

Niet te inventariseren

Alleen al in de regio Haarlem gaat het om meer dan honderd weigerachtige huisartsen. Hoeveel het er precies zijn is onduidelijk, omdat huisartsen vanwege mededingingsregels niet samen mogen onderhandelen en het daardoor voor de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onmogelijk te inventariseren is. De problemen spelen in alle zeven regio’s waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is – in die gebieden werken zo’n 6.000 huisartsen. Contracten zijn cruciaal: zonder getekende overeenkomst krijgt de huisarts zijn uren niet betaald en stokt de zorg aan patiënten.

Lees ook: de reconstructie over de politieke zorgakkoorden. Hoe slimme ambtenaren 1,9 miljard bespaarden.

De ruzie dreigt afspraken die de zorg goedkoper moeten maken, onder druk te zetten. Bedoeling is dat huisartsen en wijkverpleegkundigen de komende jaren steeds meer zorg overnemen van ziekenhuizen, zoals die voor ouderen, diabetes- en hartpatiënten. Ze werken goedkoper dan ziekenhuizen en kennen de patiënt beter. Er zijn 7.800 huisartsenpraktijken en 80 ziekenhuizen. In de huisartsenzorg gaat jaarlijks 3,3 miljard euro om, in de ziekenhuiszorg het tienvoudige.

Lees ook: huisartsen krijgen meer geld, maar moeten ook werk overnemen van het ziekenhuis.

Samen de zorg indelen

Maar als ze werk overnemen, moeten huisartsen ook meer geld kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. En dat wordt in de standaardcontracten die Zilveren Kruis nu aanbiedt niet geregeld, vinden de huisartsen.

Afgelopen zomer spraken de huisartsen in Den Haag met zorgverzekeraars en de minister af hoe ze samen de zorg zouden indelen en betalen. De afspraken moeten in de praktijk worden gebracht tijdens onderhandelingen over contracten tussen huisartsen en zorgverzekeraars, maar volgens huisartsen in de regio’s Zuid-Kennemerland, Zuidoost-Utrecht en Drenthe houdt Zilveren Kruis (Achmea) zich daar niet aan.

De LHV steunt de huisartsen.

Toosje Valkenburg, huisarts in De Bilt, heeft haar contract ook geweigerd. Ze is bang dat haar patiënten de dupe worden. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat huisartsen in haar regio vaker langsgaan bij ouderen, om het op tijd te signaleren als zij zorg nodig hebben, zodat ziekenhuisbezoek wordt voorkomen. Valkenburg: „Tekenen we dit contract, dan hebben we te weinig geld om dat te organiseren. Dan moeten we ouderen toch weer naar het ziekenhuis sturen en dat is precies niet de bedoeling van de politieke afspraken die zijn gemaakt.”

Kwetsbare groepen

Een woordvoerder van Zilveren Kruis zegt dat niet alle afspraken uit de gesloten akkoorden tegelijk terug te vinden zijn in de contracten. „Zilveren Kruis kiest per jaar waar de focus ligt”, aldus de woordvoerder. Voldoende personele ondersteuning is volgens de zorgverzekeraar „geen afspraak in het akkoord”. Ook een hogere vergoeding per ingeschreven patiënt vindt de zorgverzekeraar onnodig. De woordvoerder zegt dat er dit jaar extra geld is voor „plekken waar de zorg voor kwetsbare groepen meer vraagt van de huisartsen, zoals in achterstandswijken en kwetsbare ouderen”.