Sociale huurwoningen

‘Arme wijken worden steeds minder leefbaar

In wijken waar veel sociale huurwoningen staan, gaat de leefbaarheid snel achteruit. Dat concludeert onderzoeksbureau RGIO in een rapport dat is geschreven in opdracht van corporatiekoepel Aedes. Volgens de onderzoekers is sprake van een groter wordende tweedeling tussen buurten met veel sociale huurwoningen en andere wijken. In de buurten waar de meeste huizen tot de sociale huursector behoren, is 15 procent meer overlast en 9 procent meer agressie dan landelijk gemiddeld is. Anderhalf miljoen mensen zouden in dergelijke woonbuurten wonen. (NRC)