Gemeentebudget

Kosten van externe inhuur hoger dan begroot

De gemeente Rotterdam heeft haar budget voor de inhuur van externe arbeidskrachten dit jaar opnieuw met miljoenen euro’s overschreden. De gemeenteraad had in 2017 ingestemd met een bedrag van 49 miljoen euro, maar nog voor het jaar voorbij is heeft het ambtenarenapparaat al 84 miljoen euro uitgegeven aan onder andere externe adviseurs en uitzendkrachten: 35 miljoen euro meer dus dan was afgesproken.

Dat blijkt uit een rapportage van de uitgaven van de gemeente over de eerste acht maanden van dit jaar.

Tijdens een vergadering vorige week eiste de raad opheldering van wethouder Adriaan Visser (D66, Financiën). Volgens hem geven de directeuren van ambtelijke diensten structureel meer geld uit aan externe inhuur omdat „het werk gedaan moet worden” en het niet te voorzien is om hoeveel werk het gaat. Om welke werkzaamheden het precies gaat, vertelde de wethouder niet.

Komend jaar heeft Visser een budget voor externe inhuur ingeboekt voor 71 miljoen euro, hoger dan dit jaar dus. De fractie van 50 plus wil dat de wethouder in het vervolg toestemming vraagt aan de raad als hij dit bedrag wil overschrijden. Raadslid Gerben Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam, accountant van beroep, eist „een verschilanalyse” bij budgetoverschrijdingen. Voor de zomer namen de raadsleden Visser ook al onder vuur toen de overschrijding van het budget voor externe inhuur voor 2016 en 2017 in totaal 120 miljoen euro bleek te zijn.