8 november 2018

Foto Kees van de Veen

Met een simulator wordt getest in hoeverre de Waddenzeedijken het veranderende klimaat, de zeespiegelstijging en hevige stormen aankunnen. Hier in de Carel Coenraadpolder, wordt met 2-meter hoge golven een nepstormvloed gecreëerd om de grasmat (de toplaag) van de zeedijk te testen. Foto Kees van de Veen