Vrouw vaker topverdiener bij grote Nederlandse bedrijven

Bij de best betaalde werknemers van grote Nederlandse bedrijven en instellingen zitten meer vrouwen dan acht jaar geleden. Van de topverdieners was in 2017 20 procent vrouw, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. In 2010 was dat nog 15 procent.

Het CBS heeft gekeken naar de 0,2 procent best betaalde banen bij bedrijven en publieke instellingen met ten minste vijfhonderd werknemers. In 2017 telde Nederland volgens deze berekening bijna 6.600 topverdieners.

Dat vrouwen nu een groter deel uitmaken van het segment topverdieners, komt niet doordat er simpelweg meer vrouwen zijn gaan werken bij de grote organisaties die het CBS onderzocht. Vrouwen vulden in 2010 iets meer dan de helft van alle banen in. Dat aantal is nagenoeg gelijk gebleven.

Met name in de zorg (30 procent) en het onderwijs (24 procent) behoren vrouwen tot de beste verdieners. Daar moet bij worden aangetekend dat vrouwen in die sectoren überhaupt (ruim) in de meerderheid zijn. Vooral in de zorg is dat zo: bijna 85 procent. In de bouw, de horeca en de financiële dienstverlening is het aantal vrouwelijke topverdieners juist klein.

Wat meespeelt, is dat 68 procent van de mannen bij de 500-plusorganisaties een voltijdbaan heeft, terwijl dat bij de vrouwen slechts 23 procent is. Fulltime werken blijkt haast onlosmakelijk verbonden met het verdienen van een topsalaris: vorig jaar werkte 98 procent van de topverdieners gemiddeld meer dan 35 uur per week.