Tentoonstelling

Floriade Almere wellicht 25 miljoen euro duurder

De organisatie van de Floriade 2022 gaat de gemeente Almere waarschijnlijk veel meer kosten dan de begrote tien miljoen euro. Een raadscommissie schat dat de kosten kunnen oplopen tot 35 miljoen euro, meldt Het Financieele Dagblad woensdag. De gemeenteraad komt donderdag bijeen om de kosten van de wereldtuinbouwtentoonstelling te bespreken.

De gemeentelijke bijdrage dreigt hoger te worden omdat Almere de tentoonstelling wil combineren met onder andere de aanleg van een ‘groene’ stadswijk met honderden woningen. Het bouwrijp maken van het gebied, het inhuren van externe adviseurs en de extra inzet van gemeenteambtenaren kost meer dan gedacht. De gemeente overweegt daarom extra nieuwe woningen te laten bouwen – 1.660 in plaats van 660 – om de opbrengsten uit de grondexploitatie te verhogen. De totale kosten van het evenement zijn begroot op 93 miljoen euro. Naast de tien miljoen van de gemeente dragen ook de provincie, het Rijk, sponsors en bezoekers bij.

De Floriade in Almere is omstreden. 85 procent van de inwoners maakt zich zorgen over de hoge kosten. De drie vorige edities – in Venlo (2012), Haarlemmermeer (2002) en Zoetermeer (1992) – hebben miljoenen euro’s verlies gedraaid als gevolg van tegenvallende bezoekersaantallen. (NRC)