D66: Nederland moet debat openen over belasting op kerosine

Luchtvaart Op vliegtuigbrandstof wordt al decennia geen accijns geheven. Coalitiepartij D66 wil dat in internationaal verband veranderen.

In een verdrag uit 1944 is vastgelegd dat er geen belasting wordt geheven over kerosine.
In een verdrag uit 1944 is vastgelegd dat er geen belasting wordt geheven over kerosine. Foto Jaromir Chalabala

Coalitiepartij D66 wil dat het kabinet steun zoekt bij andere landen om wereldwijd accijns op de vliegtuigbrandstof kerosine te gaan heffen. Om dit voor elkaar te krijgen moet een internationaal verdrag worden gewijzigd. In dat verdrag is vastgelegd dat de brandstof voor vliegtuigen is gevrijwaard van belastingen. Deze uitzonderingssituatie voor de luchtvaart staat onder druk vanwege de CO2-uitstoot door gebruik van kerosine.

De oproep aan de regering is een initiatief van D66-Kamerlid Jan Paternotte en SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Kamerlid Eppo Bruins zegt desgevraagd dat coalitiepartij ChristenUnie de motie zal steunen. Naar verwachting zullen de linkse oppositiepartijen dat ook doen. De motie wordt deze woensdag ingediend bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Paternotte: „Het wordt tijd dat we iets doen aan de situatie waarin een burger meer accijns betaalt voor het voltanken van een Fiat Panda dan Emirates op Schiphol voor 300.000 liter voor een Airbus A380. Dit luchtvaartverdrag is door de klimaatverandering totaal verouderd. Laat Nederland als groene koploper het initiatief nemen, zoals we dat nu ook doen met een Europese vliegtaks.” Accijns op kerosine zou luchtvaartmaatschappijen prikkelen om meer werk te maken van alternatieve brandstoffen.

De belastingvrijstelling voor kerosine is vastgelegd in het Verdrag van Chicago uit 1944. Landen wilden destijds de mondiale luchtvaart zoveel mogelijk stimuleren. Om deze clausule te kunnen wijzigen is een buitengewone zitting nodig van VN-luchtvaartorganisatie ICAO. Deze kan worden belegd als minstens eenvijfde van de 192 lidstaten dat wil. Nederland moet dus steun voor de extra vergadering krijgen van 39 landen. Paternotte is daar optimistisch over: „Er zijn genoeg landen die met hetzelfde vraagstuk zitten.”

Soesterberg

Sinds de oprichting in 1944 hield ICAO, gevestigd in Montreal, negen keer een ‘extraordinary meeting met alle lidstaten. De laatste keer was in 2003. Een woordvoerder van ICAO meldt dat acht van de negen zittingen bijeengeroepen zijn door ICAO zelf, niet door een groep landen. Hij kan niet zeggen of landen vaker hebben geprobeerd zo’n vergadering te beleggen; ze hoeven hun pogingen niet te melden.

De motie van D66 en SGP roept de regering op om „zich in te spannen voor het organiseren van een buitengewone zitting in Nederland van ICAO over de accijns op kerosine” en steun te vergaren bij andere landen. De ingelaste luchtvaarttop zou moeten plaatsvinden voorafgaand aan de eerstvolgende reguliere vergadering, in september 2019.

Paternotte heeft al een idee voor een geschikte locatie: Park Vliegbasis Soesterberg.