Het blijft onrustig bij ThyssenKrupp

Duitse Industrie Bij het industrieconcern ThyssenKrupp woedt een machtsstrijd. Jongste slachtoffer is de baas van de meest winstgevende tak.

Een staalfabriek van ThyssenKrupp in Duisburg.
Een staalfabriek van ThyssenKrupp in Duisburg. Foto AFP/Marcel Kusch

Een fusie, een splitsing, activistische aandeelhouders en voortdurend wisselingen in de top. Het Duitse industrie-icoon ThyssenKrupp (omzet: 41 miljard euro, 160.000 werknemers), straks mede-eigenaar van de hoogovens in IJmuiden, is op drift geraakt. Nu moet er weer een topmanager weg.

Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt en persbureau Reuters heeft topman Guido Kerkhoff Andreas Schierenbeck ontslagen. Schierenbeck geeft leiding aan het bedrijfsonderdeel dat liften en roltrappen maakt. Hij geldt als een van de machtigste mannen binnen ThyssenKrupp. De liftendivisie levert jaar in jaar uit de grootste bijdrage aan de winst van het concern dat verder onder meer staal, windturbines en onderzeeboten maakt.

Directe aanleiding voor het ontslag is onduidelijk. Handelsblatt suggereert dat Schierenbeck in het geheim plannen maakte om zijn divisie naar de beurs te brengen. Ook speelt onvrede over de prestaties van de liftdivisie een rol, vermoedt de krant. Hoewel winstgevender dan de rest van het bedrijf, blijft de winstmarge van ThyssenKrupps liftentak achter bij de concurrentie. En dan zou Schierenbeck, ook nog azen op de positie van bestuursvoorzitter Kerkhoff.

Hoe het ook zij, het vertrek van Schierenbeck past in het beeld van een bedrijf met een kwakkelende beurskoers dat ten prooi is gevallen aan een machtsstrijd tussen personeel, bedrijfstop en aandeelhouders. Inzet van het conflict: moet het concern intact blijven of worden opgeknipt? En als het bedrijf kiest voor het laatste: hoe dan precies?

Twee grote activistische aandeelhouders, het Zweedse Cevian en het Amerikaanse Elliott, ijveren voor een radicale splitsing van bedrijfsonderdelen. Zij hopen dat de onderneming zo minder bureaucratisch en efficiënter wordt. De vakbonden willen het bedrijf juist intact houden, terwijl bestuurders en commissarissen lange tijd een weifelende indruk maakten.

Dat leidde in juli tot het vertrek van topman Heinrich Hiesinger, daags nadat ThyssenKrupp een zwaarbevochten akkoord had bereikt met Tata Steel over bundeling van de Europese staalactiviteiten, waartoe ook de staalfabriek in IJmuiden behoort. Met de benoeming van opvolger Kerkhoff lijken activisten Cevian en Elliott aan invloed te hebben gewonnen. Eind vorige maand presenteerde Kerkhoff een plan waarin de staalproductie en grondstoffenhandel helemaal worden losgemaakt van de rest van het bedrijf.