Brieven

Brieven

Foto Koen Suyk

Ik ben links, lid van de SP en ik ben oud (69), maar voor het eerst van mijn leven ben ik het hartgrondig eens met een leider van de VVD, Klaas Dijkhoff, die in Nieuwsuur kernenergie bepleitte.

Ik ben namelijk ook natuurkundige en kan ook nog een beetje rekenen, en ik niet alleen. Ik ken bijna geen fysicus die het niet met de stelling van Dijkhoff eens is dat de klimaatdoelen alleen maar gehaald kunnen worden door de inzet van kernenergie.

Natuurlijk, zonne-energie is de uiteindelijke toekomst. Zonne-energie vergt echter een totale omvorming van de infrastructuur van opslag en transport. Een toekomst die niet binnen een halve eeuw – of misschien wel een hele eeuw – verwezenlijkt kan worden. Tot die tijd is kernenergie een onvermijdelijke tussenoplossing.

Ook ik heb een halve eeuw geleden te hoop gelopen tegen Urenco, Kalkar, en noem alle protestbewegingen maar op. Maar anno 2018 levert ieder rekensommetje op dat het risico van kernafval in Borssele in het niet valt tegen het risico van een dramatische klimaatverandering. Het stuit me tegen mijn linkse inborst, maar voor deze (voorlopig enige) keer: bravo Klaas !