De arboarts geeft de doorslag

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze keer: arbeidsrecht.

Foto Getty Images

In april 2017 is het geduld op bij het lyceum. Al jaren zijn er klachten over het functioneren van de docent, en een mediaton-traject mislukte. Nu ligt er bovendien een rapport van de arboarts dat stelt dat de docent ondanks haar ziekmelding kan werken. De school schorst de docent en vraagt de kantonrechter het arbeidscontract te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter stemt in met de ontbinding van het contract, waarop de docent naar het hof stapt. Zij meent weggepest te zijn door de school. Bovendien had de kantonrechter zijn oordeel niet (alleen) moeten baseren op het advies van de bedrijfsarts, maar (ook) op de verklaringen van haar behandelaars.

Het hof stelt dat het „geen enkele aanwijzing ziet dat de docent gepest zou zijn”. Integendeel, de school is „telkens serieus met de wensen en klachten” van de vrouw omgegaan. Ook het andere argument van de docent weerlegt het hof: noch de huisarts, noch de gz-psycholoog, noch de psychosociaal therapeut „zijn deskundig in het geven van een medisch oordeel over de arbeids(on)geschiktheid” van de vrouw. Het hof „kent doorslaggevende betekenis toe aan het advies van de arboarts” dat gebaseerd is op onafhankelijk deskundig onderzoek.

Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2018:2634