Brieven

Brieven 6/11/2018

Xtc

Wél legaliseren

Paracelsus wist het al: de dosis maakt het vergif. Als je weinig neemt heb je weinig last en als je veel neemt veel. Probleem van veel genotsmiddelen is dat ze verslavend zijn en dagelijks gebruikt worden. Daardoor liggen de ziekenhuizen vol tabak- en alcoholslachtoffers. Xtc heeft dat niet.

Maar trek niet de conclusie dat xtc wel meevalt. Dat doet het niet: xtc veroorzaakt nu en dan een dode en je krijgt er hersenschade van. De boodschap is: niet doen!

Dat zijn wij dus eens met Liesbeth Reneman (Xtc is zeker niet ‘relatief onschuldig’, 31/10). Maar wij pleiten wel voor reguleren. Want ondanks waarschuwingen nemen wekelijks honderdduizenden jongeren xtc tot zich. Reguleer dat, met een betrouwbaar productieproces en een duidelijke hoeveelheid werkzame stof. Waarbij je goede informatie geeft. En passant scheelt het wellicht ook drugsafval en voorkomen we dat er miljarden verdiend worden door criminelen.


hoogleraar medicatieveiligheid (Radboudumc)
hoogleraar forensische psychiatrie, (Radboudumc)

Jordan Peterson

Kaïn en de ‘nietige’ Abel

Met enige verbazing las ik de uitleg die de Canadese psycholoog Jordan Peterson geeft aan het bijbelverhaal van Kaïn en Abel. In het interview Wrok is een heel belangrijke drijfveer (3/11) schetst Peterson de moeite die mannen hebben met hun identiteit, in een tijd waarin vrouwen meer dan vroeger een plaats in de samenleving vervullen. Dat leidt bij hen tot een zekere wrok, die Peterson meent te herkennen in het verhaal van Kaïn en Abel: „Kaïn was boos omdat het leven niet mild voor hem was, maar wel voor zijn broer. Hij zei tegen God: ik doe mijn best en mij overkomt niets goeds. Mijn broer wappert met zijn handen en al het goede komt op zijn pad.” Waar haalt Peterson dit allemaal vandaan?

De sleutel tot dit verhaal zit ’m in de betekenis van de naam Abel: zuchtje wind, ademtocht, de nietige. Dat verklaart waarom God in het verhaal met al zijn aandacht bij die jongste is, en verwacht dat Kaïn dat begrijpen zal en hem daarin zal volgen. Dat is nu eenmaal typerend voor de God van de Bijbel, die altijd gericht is op mensen die dreigen vast te lopen. Maar Kaïn voelt zich miskend en doodt ‘de geringe’. Zo’n verhaal houdt ons, als alle bijbelse verhalen, een spiegel voor en vraagt: herkent u hier misschien iets? Trouwens: Peterson zal toch juist vanwege de opdracht die in dit verhaal verborgen ligt ooit therapeut geworden zijn? Dan moet hij zo’n verhaal wel recht doen.


Theoloog

#MeToo-affaire

Waarom zo in de krant?

Schaamte, dat is het woord dat het best mijn gevoel beschreef toen ik het artikel Bekend oncoloog weg om #MeToo (3/11) las. Schaamte door de handelingen van de betreffende oncoloog? Nee, schaamte omdat in het dagblad dat ik hoogacht een dergelijk laag bij de gronds artikel geplaatst werd.

Was er sprake van gevaar voor anderen, waardoor er nog enige legitimatie voor plaatsing van deze roddel zou zijn? Waarom moest een artikel, waarin een persoonlijk drama voor twee personen beschreven wordt, in de NRC geplaatst worden? Natuurlijk kun je een oordeel hebben over de handelswijze van de oncoloog. Maar als ik wil roddelen over smeuïge details die mij niets aan gaan, dan zoek ik mijn toevlucht wel tot een van de beschikbare roddelbladen.

Correcties/aanvullingen

Chet Baker-film

In het artikel Chet Baker de machteloze minnaar (Film, 31/10, p. C6) over de film My Foolish Heart staat dat Chet Baker vrijdagavond 13 mei 1988 dood werd aangetroffen door de politie. Dit klopt niet. Hij werd in de vroege ochtend van die vrijdag gevonden.

Gibson

In het artikel De Beatles speel je op een Gibson (1/11, p. E6-7) stond in een citaat dat je De Beatles en Led Zeppelin alleen op een Gibson kan spelen. Dat is onjuist: Van der Ende zei dat je die muziek alleen op een gitaar kan spelen.