Opinie

Zijn er argumenten vóór vlees eten?

Lotfi El Hamidi

De afgelopen weken brandden er in Nederland meerdere veestallen uit. In sommige gevallen konden de dieren nog op tijd gered worden, in de meeste gevallen hadden de beesten minder geluk en stierven ze kansloos in de vlammenzee, zoals in Heusden, waar duizenden biggen omkwamen. In één geval, in Coevorden, was de afloop van een stalbrand iets schrijnender: honderden kalveren overleefden de brand maar waren dusdanig gewond dat ze door twee veeartsen uit hun lijden verlost moeten worden.

Met Maria du Toit bespreek ik deze gebeurtenissen. Zij is voorzitter en landelijk coördinator van Save Movement the Netherlands, een actiegroep die onder meer slachthuizen bezoekt om de dieren bij te staan in hun laatste uren. De beesten worden ook gefilmd en gefotografeerd; de beelden worden vervolgens op sociale media geplaatst „om mensen te laten zien dat de dieren die we doodmaken en opeten individuen zijn, net als onze huisdieren”. Ze hoopt daarmee mensen te overtuigen minder of het liefst helemaal geen vlees te eten.

Lees ook Wat als we stoppen met vlees eten?

Volgens Du Toit is het probleem met de stalbranden tweeledig. „In de eerste plaats is het heel spijtig dat de politiek weigert om strenge wetgeving op te stellen waardoor de dieren beter beschermd zullen worden, zoals sprinklersystemen, rookmelders en een vrij uitloopgebied waar dieren naar kunnen ontsnappen.” Een motie van de Partij voor de Dieren om het aantal stalbranden terug te dringen werd vorig jaar nog door de coalitie en SGP verworpen.

Los van de brandveiligheid en de politiek wijst Du Toit ook nog op de verantwoordelijkheid van de consument. „Het probleem is dat de vraag naar vlees zo groot is dat er ontzettend veel dieren gehouden moeten worden”, zegt ze. „Vrachtwagens vol vee kantelen op de snelwegen, dieren verbranden levend. Dat zijn gruwelijke manieren om te sterven.”

Soms, vaak na het zien van beelden uit slachthuizen, vraag ik me af of er nog argumenten zijn vóór vlees eten. De journalist en historicus Erik Schumacher schreef onlangs in het pamflet De koe knikte ja een pleidooi voor veganisme, wat zich als volgt laat samenvatten: als je een kind niet kan uitleggen hoe het vlees op zijn bord terecht is gekomen, dan weet je dat er iets niet pluis is.

Ik stuit op nog een boekje, De zaak van de dieren tegen de mensen, waarin de kwestie pregnanter onder woorden is gebracht door een groep vrijzinnige filosofen uit het Iraakse Basra van de tiende (!) eeuw. In een metaforische vertelling beginnen de dieren een rechtszaak tegen de mensen: welk recht heeft de mens eigenlijk over het dier? De aangedragen argumenten van de mensen worden keer op keer overtuigend weerlegd door de dieren. De laatste troef van de mens? God. Die noemen we tegenwoordig geloof ik vrijheid.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl@Lotfi_Hamid) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.