Oud-directeur van moslimomroep moet miljoen terugbetalen

Fraudezaak De veroordeling in een civiele zaak vormt het sluitstuk van een al bijna tien jaar lopende affaire.

In een grote fraude- en corruptiezaak met gelden van de publieke omroep moet Frank William, voormalig directeur van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO), bijna een miljoen euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank Rotterdam afgelopen vrijdag beslist in een civiele procedure die was aangespannen door de curator van de NMO.

De uitspraak vormt het sluitstuk van een al bijna tien jaar lopende affaire. William werd in 2007 op staande voet ontslagen bij de moslimomroep. In 2015 legde de rechtbank hem al een taakstraf op van 240 uur wegens misbruik van omroepsubsidies en valsheid in geschrifte.

William nam jarenlang giften en steekpenningen aan van vijf bedrijven en tv-producenten die programma’s mochten maken voor de NMO. Zij dienden (te) hoge facturen in; een deel van het geld vloeide in de zakken van William. De ex-directeur zorgde ook dat het bedrijf van zijn zoon jarenlang kon profiteren van lucratieve opdrachten van zijn omroep.

De rechtbank oordeelt nu, in deze civiele zaak, dat het gedrag van William „opzettelijk dan wel roekeloos” was. Daarmee heeft hij de NMO voor een bedrag van 686.299 euro benadeeld. Inclusief wettelijke rente gaat het om bijna een miljoen euro. Het bedrag gaat naar de curator van de omroep die in 2010 failliet ging.

Curator Reinier Oskamp liet eerder beslag leggen op bankrekeningen en pensioengelden van William. Hij zegt blij te zijn met het vonnis. „De zaak heeft lang geduurd. De man heeft ongecontroleerd zijn zakken kunnen vullen. Dat deed hij op geniepige wijze, met onder meer valse facturen en medewerking van familie en bevriende bedrijven.”

William werkte onder meer samen met filmproducent Rob Hof, maker van de met de Zilveren Nipkowschijf bekroonde documentaireserie Sporen uit het Oosten. Ook hij is eerder strafrechtelijk veroordeeld voor zijn aandeel in de affaire. Hof gaf William voor 84.914 euro aan giften in de vorm van een auto, creditcard en een televisie.

In de procedure vroeg William de rechtbank tevergeefs de vordering van de curator te matigen. Hij wees erop dat hij al gestraft is, al 111.340 euro moest terugbetalen aan de Belastingdienst en inmiddels twee jaar is aangewezen op de voedselbank.

De NMO was een van de zogenoemde acht ‘39f-omroepen’. Dat waren publieke omroepen zonder leden die zendtijd kregen van het Commissariaat voor de Media. Ze vertegenwoordigden een religieuze of geestelijke stroming.