Flevoland verwerpt alternatieven voor afschot

Natuur Voor- en tegenstanders van het doodschieten van herten in de Oostvaardersplassen staan tegenover elkaar bij de rechter.

Herten in de Oostvaardersplassen.
Herten in de Oostvaardersplassen. Foto Olivier Middendorp

Er zijn voldoende alternatieven voor het met spoed afschieten van achttienhonderd edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat stelden zes organisaties maandag voor de rechtbank in Lelystad. Zij maken bezwaar tegen het voornemen van Flevoland de edelherten te doden bij een ‘reset’ van het natuurgebied tussen Almere en Lelystad, waar 2.320 edelherten leven.

Ze eisen dat de rechter dit besluit schorst. Er kan volgens de bezwaarmakers meer ruimte en voedsel voor de edelherten komen door de paarden en runderen uit het gebied weg te halen. Ook is anticonceptie mogelijk. Verder kan het natuurgebied worden uitgebreid. Ten slotte kunnen volgens sommigen ook wolven tot het gebied worden toegelaten.

De provincie Flevoland verwerpt de suggesties. Die zijn volgens haar allemaal afdoende onderzocht en niet effectief of onwenselijk bevonden. De provincie wil de komende drie maanden de edelherten afschieten, elke dag zowat twintig, soms ook ’s nachts. Haast is geboden, aldus Flevoland, want na de grote sterfte in de afgelopen winter is de populatie gedaald en is dit het moment om tot actie over te gaan. Wachten leidt opnieuw tot groei van de populatie en mogelijk ook weer tot „overmatige sterfte” in de winter, „met alle maatschappelijke commotie van dien”, zei de provincie.

Reductie van het aantal edelherten is noodzakelijk, meent de provincie. Zes natuurorganisaties bestrijden dit alles. Zij stellen dat de herten niet onnodig lijden omdat ze tijdig worden opgemerkt door de boswachters en uit hun lijden worden verlost.

De voorzieningenrechter doet op 19 november uitspraak.