Brieven

Brieven

Jordan Peterson

En moeders dan?

‘Ruim je kamer op. Zoek een doel in je leven’. Voor deze tips krijgt Jordan Peterson de handen van honderden enthousiaste witte jongemannen op elkaar (Muisstil luisteren naar levenslessen van omstreden Peterson, 1/11). Reageerden ze ook zo enthousiast toen hun arme moedertjes ze een paar jaar geleden uit bed kwamen trommelen?

Gitaren

Chopins viool

In het artikel De gitaar sterft niet, want: ‘Led Zeppelin kun je alleen op een Gibson spelen’ (31/10) stelt de eigenaar van de gitaarwinkel dat naar gitaren altijd vraag zal zijn. Hij zegt: „Als je Bach speelt, dan heb je een piano nodig. En als je Chopin speelt, een viool.” En: „De Beatles speel je op een Gibson.” Ik ken er nog een: als je voetbal speelt, heb je een fluit nodig.

Pensioendiscussie

Eerst compenseren

De pensioenen van ouderen worden al ruim tien jaar niet meer geïndexeerd. Bovendien dreigt verlaging van hun pensioen. Voor werkenden worden in de opbloeiende economie regelmatig loonsverhogingen geregeld. Voor gepensioneerden is er geen compensatie voor de stijgende kosten van levensonderhoud (Pensioenakkoord ver weg na harde rente-eis FNV, 28/10). De pensioenfondsen beschikken over een enorm kapitaal. Waarom moet dit worden opgepot? Pensioen is uitgesteld loon. Dat wordt nu aan de huidige generatie gepensioneerden onthouden. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft al jaren met politieke instemming een vrijbrief om geld te creëren door het opkopen van obligaties en om de rentetarieven laag te houden. Dat zijn geen natuurlijke factoren, maar kunstmatige ingrepen, die verstrekkende consequenties hebben voor pensioenfondsen bij het beleggen van het verzamelde vermogen.

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt regels vast omtrent de zogeheten rekenrente en de dekkingsgraad.

De overheid heeft dus zowel invloed op de lage rente (ECB), als op de rekenrente (DNB) en speelt hier kennelijk een manipulatieve rol. Immers, het betreft kunstmatige ingrepen, die de verdeling van het pensioenkapitaal (over de verschillende generaties) bepalen. Onbehoorlijk bestuur? Naar mijn mening kan van wijziging van het pensioenstelsel pas sprake zijn als de achtergebleven pensioenuitkeringen volledig zijn gecompenseerd en de indexering volledig en met terugwerkende kracht is hersteld.

Taalkwestie

Wensende wijs

Een intrigerend en leuk artikel, dat over Ton van der Wouden en de kwestie ‘Lees ze!’ en ‘Slaap ze!’ (Wetenschap, 31/10). Wat me extra intrigeerde is dat Van der Wouden niet heeft gedacht aan de mogelijkheid van een (oude) optativus oftewel wensende wijs (misschien ook adhortativus of aansporende wijs). Zoiets als ‘Moge je fijn lezen!’ enz.

Maar dat verklaart nog niet meteen dat vreemde ze. Ik kan mij voorstellen dat dit een restant/rudiment is van een woord in een oude optatiefformule. Ik kom dan op bijvoorbeeld: ‘Slaap zij je gewenst!’. ‘Slaap’ en ‘Werk’ zijn in dit geval duidelijk een substantivum. Wat weer zou betekenen dat ‘Lees ze!’ en dergelijke taalkundig niet deugt, maar een latere variant is van een inmiddels onbegrepen deugdelijke optatief. Kortom, het werkwoordelement zit niet in het eerste woord maar in het tweede, in ze dus als ‘versleten’ vorm van zij.

verkeersinfarct

Pakjes verstoppen weg

Mij valt op dat in de artikelen over het dichtslibben van onze wegen in uw krant net als in Den Haag de echte oorzaak onbenoemd blijft. Het vervoer over de weg van alle via internet bestelde goederen en het ontbreken van voorraden bij winkels en bedrijven is volgens mij de echte oorzaak. Veel artikelen worden door particulieren en bedrijven bij de leverancier apart besteld. Daardoor zijn er heel veel verkeersbewegingen bij gekomen.