Bevolking Nederland en EU groeit vooral door migratie

In negentien EU-landen groeide de bevolking. In de meeste landen was de belangrijkste oorzaak migratie, concludeert het CBS maandag.

Vorig jaar nam de Nederlandse bevolking vooral toe door migratie.
Vorig jaar nam de Nederlandse bevolking vooral toe door migratie. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De groei van de Nederlandse bevolking was vorig jaar vooral toe te schrijven aan migratie. Per duizend inwoners kwamen er 5,8 mensen bij. Nederland is één van de negentien lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de bevolking groeide. In Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Cyprus, Ierland en Malta groeide de bevolking vorig jaar harder. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Over het algemeen groeide de bevolking van West-Europese landen, terwijl de bevolking van de oostelijke EU-landen minder groeide dan het gemiddelde of zelfs kromp. Vooral in Litouwen en Kroatië nam de bevolking af. Dit komt met name omdat er meer inwoners uit deze landen emigreerden dan er binnenkwamen. Belangrijke oorzaak is arbeidsmigratie. Op Malta groeide de bevolking naar verhouding het meest: 32,9 per duizend inwoners.

Geboorte en sterfte

In Nederland was de natuurlijk aanwas, het aantal geboorten min het aantal sterfgevallen, relatief klein. Per duizend inwoners was er ruim één geboorte meer dan het aantal sterfgevallen. De bevolkingsgroei was dus vooral toe te schrijven aan de migratie: per duizend inwoners kwamen er vorig jaar 4,7 migranten bij. In negentien EU-landen groeide de bevolking, in zestien landen was migratie de belangrijkste oorzaak. In Duitsland was het aantal sterfgevallen zelfs hoger dan het aantal geboortes. Toch nam door migratie de bevolking toe met vier op de duizend inwoners.

Vorig jaar voorspelde het CBS dat de Nederlandse bevolking tot 2040 blijft groeien. Het statistiekbureau berekende dat er in 2060 18,4 miljoen inwoners zijn in Nederland. Naar verwachting zal vanaf 2030 het aantal geboortes jaarlijks niet hoger zijn dan het aantal sterfgevallen en is migratie de enige oorzaak van de groei.