Recensie

Recensie

De waarheid doet er nog wél toe

In zijn paradoxaal onpretentieuze A Short History of Truth (de titel is waar; het telt maar zo’n honderd pagina’s) weerspreekt de Britse filosoof Julian Baggini (1968) het idee dat waarheid er ‘niet meer toe doet’ in een wereld van bubbels en beelden. Integendeel, volgens hem wordt er eerder te veel belang gehecht aan eenduidige waarheid dan te weinig.

Niettemin is er natuurlijk wel een serieus probleem, aldus Baggini. Niet de afkalvende status van waarheid in het algemeen. Wél de wijdverbreide onzekerheid over de vraag of en hoe waarheid kan worden vastgesteld, in domeinen als wetenschap, politiek en ethiek.

Boek: non-fictie
Julian Baggini: Een kleine geschiedenis van de waarheid. Troost in tijden van nepnieuws. Klement, 104 blz. € 14,99