Vluchtelingenwerk

Wachttijd asiel opgelopen tot ruim veertig weken

Volgens VluchtelingenWerk moeten asielzoekers steeds langer wachten tot hun procedure inhoudelijk begint en raken asielzoekerscentra daardoor vol. De grote personeelstekorten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veroorzaken die wachtrij, meent VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie zegt dat het inmiddels 43 weken duurt in plaats van ongeveer zes dagen voordat aanvragen in behandeling worden genomen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent dat de IND extra personeel nodig heeft. Maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig personeel te werven. Verder kost het tijd om nieuwe medewerkers goed in te werken. (ANP)