De Stint maakt geen politieke slachtoffers

De Haagse Stemming Vandaag voeren Haagse politici campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

De WODC-klokkenluider ontraadt collega’s haar te volgen. Ministers beloven handenvol nieuwe onderzoeken. De toetsingscommissie op de inlichtingendiensten beklaagt zich. En boeren zijn (weer) woedend op Carola Schouten.

KLOKKENLUIDERALERT: Dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onbehoorlijk heeft gehandeld in pogingen onafhankelijke wetenschappelijke rapporten over zijn eigen cannabisbeleid naar zijn hand te zetten, lekte deze week voor publicatie van het onderzoek al uit. Maar volgens de commissie stelde de beïnvloeding eigenlijk weinig voor. Hoe de betrokken onderzoeker dat zelf heeft ervaren, vertelt zij vandaag in NRC. Marianne van Ooyen verzette zich in 2014 toen ambtenaren van het ministerie haar bevindingen wilden manipuleren. Door de onderzoekscommissie werd ze “behandeld als een verdachte”. Ze noemt het rapport “Een vrijbrief en legitimatie voor het ministerie om zich te blijven bemoeien met WODC-onderzoeken”, concludeert ze. En ze raadt anderen af naar buiten te treden. “Laat de misstand voortbestaan. De gevolgen voor jezelf zijn gewoon te groot, terwijl er niets verandert.” Lees vooral het hele interview, inclusief citaten uit de transcripten van haar verhoor en mails van topambtenaren.

BOLDERKARWEI: Het was het lastigste debat sinds haar aantreden voor de vrij grijze Verkeerminister Cora van Nieuwenhuizen. De elektrische bolderkar Stint, waarmee in september vier kinderen in Oss omkwamen, bracht ook de Tweede Kamer op hol. Donderdagavond ging het allang niet meer over het tragische ongeluk, maar over het onvolledig informeren van de Kamer over een sindsdien inderhaast ingesteld rijverbod. Volgens sommigen “erg” en “kwalijk”, volgens de minister “een omissie”. Geholpen door de gedweeë coalitiepartijen en een Utrechtse rechter, die ’s ochtends het rijverbod had bevestigd, kwam Van Nieuwenhuizen het debat heelhuids door. Vijf onderzoeken moeten de toekomst van de Stint als vervoermiddel voor kinderdagverblijven bepalen.

LAKTRANSPARANTIE: Over de Kamer informeren gesproken. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie hebben cruciale cijfers laten weglakken in hun brief over de inzet van bijzondere bevoegdheden door de AIVD en MIVD. De sinds de nieuwe inlichtingenwet ingestelde toetsingscommissie had aantallen over gehonoreerde en geweigerde hackverzoeken naar buiten willen brengen. Maar die werden plotseling bestempeld als ‘staatsgeheim’. Wel is openbaar gemaakt dat de commissie ongeveer één op de twintig geplande hacks en andere inlichtingenoperaties als onrechtmatig beschouwde. En de commissie-stiekem krijgt de details. “De diensten zijn regelmatig niet blij met ons”, vertelt Ronald Prins, één van de drie leden van de toetsingscommissie, in een gezamenlijk interview met NRC.

HOLLE BOLLE LOGICA: Deze week werd ook de Onderwijsbegroting behandeld met de ministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie). Dat leverde vooral veel nieuwe onderzoeksopdrachten op. Van Engelshoven laat het bekostigingssysteem van universiteiten onderzoeken. Slob beloofde de lumpsumfinanciering van scholen tegen het licht te houden. Politici zijn gefrustreerd dat schoolbesturen vaak minder geld aan salarissen en meer aan hun gebouwen uitgeven dan gepland, omdat de bedragen daarvoor nu niet geoormerkt zijn. Tegen de wens van coalitiepartijen CDA en D66 in - en ondanks een enorm dreigend lerarentekort - wil Slob niet nu al kijken of er nog meer geld naar basisschoolleraren kan. Misschien vreest hij hetzelfde als Van Engelshoven in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Degenen die meer geld vragen, hebben “de logica van Holle Bolle Gijs die propte en schrokte en nog van honger niet kon slapen”, zei ze gisteren. Ook zet ze haar plan voor een renteverhoging (à 12 euro per maand) op studieleningen door, waar de CDA-jongeren morgen op het congres van hun partij tegen protesteren.

NIEUWE NEDERLAAG: De razend populaire ChristenUnie-minister Carola Schouten ligt al een tijdje niet zo lekker meer bij de boeren waar ze op haar Landbouwministerie over gaat. Eerst was daar de “ontzettend kwalijke (…) grootschalige kalverfraude” die later vooral uit administratieve foutjes bleek te bestaan. Nu geeft Schouten toe dat ongeoorloofde staatssteun is gegeven aan vleesveebedrijven, schrijft het AD, met fosfaatrechten die bedoeld waren voor melkveeboeren. Honderden melkveehouders zouden nu bang zijn failliet te gaan. “Ons is door het ministerie steeds voorgehouden dat er te weinig fosfaatrechten waren. Nu blijkt dat we compleet voor de gek zijn gehouden”, aldus een boze boer.

QUOTE VAN DE DAG:

“We doen het omdat klimaatverandering het grootste gevaar is waarmee we op dit moment worden geconfronteerd.”

Klimaatonderhandelaar Ed Nijpels vertelt op tournee door Nederland aan burgers dat hij niet bezig is met “een hobby van geitenwollensokkentypes”. In Zeeland zijn ze daar nog niet zo zeker van, zag de Volkskrant.