Misoogst

Fors minder uien en aardappelen dit jaar door droogte

Door de langdurige droogte afgelopen zomer dreigt er een misoogst voor uien en aardappelen. Voorlopige schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen uit dat boeren dit jaar 44 procent minder uien uit de grond zullen halen, en 23 procent minder aardappelen. Ook suikerbietboeren hebben het in 2018 zwaar. Bij hen is de verwachte oogst 13 procent lager. Het CBS tekent aan dat de definitieve cijfers, die het eind januari bekendmaakt, kunnen verschillen. Die kunnen hoger, maar ook lager uitpakken. Zo was de aardappelopbrengst in 2015 9 procent lager dan het CBS aanvankelijk schatte. De opbrengsten kunnen per regio veel verschillen. Eerder deze maand inventariseerde landbouworganisatie LTO dat de zwaarst getroffen gebieden een tot 60 procent mindere oogst kunnen hebben. (NRC)