Drugsdumpingen

Gemeenten roepen Rijk op mee te betalen aan opruimen drugsafval

Gemeenten en een aantal belangenverenigingen zoals de Unie van Waterschappen en LTO Nederland willen dat het Rijk gaat meebetalen aan het opruimen van drugsafval. Door de toename van het aantal drugsdumpingen „groeit het landelijke probleem gemeenten en de samenleving boven het hoofd”, staat in een woensdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer. Uit politiecijfers blijkt dat het aantal dumpingen sterk toeneemt, van 159 in 2014 naar 206 in 2017. Dit jaar lijkt het aantal nog verder op te lopen. Volgens de gemeenten lopen de opruimkosten tot in de tienduizenden euro’s. In de brief wordt gepleit een oude subsidieregeling, die eind vorig jaar is stopgezet, in ere te herstellen. In een reactie stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat er „gesprekken lopen over een structurele oplossing”. (NRC)