Voor het eerst sinds 2015 minder jeugdzorgontvangers

Decentralisatie Voor het eerst sinds de decentralisatie naar gemeenten neemt het aantal jongeren met jeugdzorg niet toe.

Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt – voor het eerst sinds de decentralisatie naar gemeenten van 2015 – niet toe. In de eerste helft van dit jaar kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Lees ook: Tekorten jeugdzorg: het nieuwe normaal

De afgelopen jaren nam het aantal jongeren in de jeugdzorg juist sterk toe: van ongeveer 300 duizend in het eerste deel van 2015 tot 350 duizend in de tweede helft van vorig jaar.

Redenen voor de daling heeft het CBS niet onderzocht. Er kan, zo zegt Tom van Yperen, jeugdzorg-expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, sprake zijn van een „tijdelijke dip”. Maar het is ook mogelijk dat de afname volgt op gemeentelijk beleid „meer aan preventie te doen” en meer samen te werken met het onderwijs en de kinderopvang om problemen in de kiem te smoren. Een ironische reden voor de daling kan ook meespelen, zegt Van Yperen: dat gezinnen hulp zoeken in de private sector „omdat ze geen zin hebben in wachtlijsten en ander gedoe.” Percentueel is het aantal kinderen in de jeugdzorg nog altijd hoog: zo’n 10 procent van de minderjarigen maakt er gebruik van.