SCP en CPB

Nauwelijks sprake van verdringing op Nederlandse arbeidsmarkt

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is nauwelijks sprake van verdringing. Dat rapporteren het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze woensdag. Hun onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden voor verdringing tussen ouderen en jongeren, tussen hoog- en laagopgeleiden en vaak ook niet door migranten. De conclusies zijn opvallend. Verdringing politiek beladen, bijvoorbeeld als het gaat om goedkope Oost-Europese arbeidskrachten die banen zouden innemen van laaggeschoolde Nederlanders. Daarvan blijkt nauwelijks sprake. Migratie zou veeleer een deel van de laagopgeleide beroepsbevolking stimuleren een hogere opleiding te volgen, waarna ze vaak een betere baan vinden. Ook doen migranten werk dat ingezetenen niet willen doen. (NRC)