MC Slotervaart: geen sprake van calamiteiten

Zeker een patiënt is door het faillissement in levensgevaar gekomen, zegt een arts. Het MC Slotervaart stelt na onderzoek dat er geen sprake is van ‘calamiteiten’.

Foto iStock

Na het faillissement van MC Slotervaart heeft een aantal patiënten extra risico gelopen. Volgens het ziekenhuis is er echter geen sprake geweest van calamiteiten.

Een incident waarbij het leven van een kanker-patiënt volgens de behandelend arts in gevaar was gekomen, zou volgens Het Parool gemeld zijn bij de toezichthouder, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De inspectie heeft echter geen meldingen ontvangen en het MC Slotervaart ontkent in een persbericht dat er tijdens de verplaatsing van de patiënten sprake was van “calamiteiten”:

“Hoewel er geen sprake is geweest van calamiteiten zoals in de media geschetst, betreuren de curatoren het ten zeerste dat deze patiënten niet de zorg hebben gekregen die zij op dat moment hadden moeten krijgen.”

Patiënt in gevaar

Door het faillisement van het MC Slotervaart werden vorige week alle klinische patiënten overgeplaatst naar nabijgelegen ziekenhuizen. Ook poliklinische patiënten worden de komende periode ondergebracht bij andere ziekenhuizen.

Volgens de voorzitter van de medische staf van het Slotervaartziekenhuis, Stefan Fischer, is dat gelukkig niet verkeerd gegaan, maar liepen een paar kanker-patiënten wel gevaar. “Verplaatsen van heel zieke mensen, om deze reden, is medisch onacceptabel. Dat mag je een patiënt gewoon niet aandoen.” Op termijn, zegt hij, zal er “zeker íemand tussen wal en schip vallen”.

Lees ook: Simpele antwoorden op de schuldvraag in het zorgdebacle zijn er niet

De medische staf probeert nu alle duizenden patiënten die poliklinisch bij Slotervaart werden behandeld netjes over te dragen aan andere ziekenhuizen. Dat is nog niet gelukt. Andere ziekenhuizen hebben personeelstekort, en het einde van het jaar nadert, waardoor het altijd drukker is in ziekenhuizen. Fischer: “Een borstkanker-patiënte die in januari op controle zou komen. Waar komt ze nu terecht? Bij welke arts? Kent hij haar dossier? Dat is per patiënt veel extra werk en geregel. De zorgverzekeraar helpt wel mee maar eigenlijk hebben ze ons contract met patiënten gewoon eenzijdig opgezegd.”

Het personeel, de verpleegkundigen, dat nu geen werk meer heeft in het Slotervaartziekenhuis, kan niet één op één overgaan naar andere zieken huizen, zegt Fischer. ”Sommigen wíllen helemaal niet naar een academisch ziekenhuis. Dat is een heel andere wereld.”

Incidenten voorkomen

Het ziekenhuis en de curatoren onderzoeken wel hoe “dergelijke incidenten” in de toekomst voorkomen kunnen worden. De IGJ benadrukt dat medewerkers van het ziekenhuis “ernstige risico’s” voor de patiëntveiligheid dienen te melden bij de inspectie.

Ook Zilveren Kruis zei in een reactie uit te gaan zoeken of de feiten kloppen. Volgens de arts gaf de zorgverzekeraar opdracht tot de uitplaatsing van de patiënt. “De verzekeraar heeft niet de leiding over het uitplaatsen van patiënten, die ligt bij de curatoren en het ziekenhuis”, zegt een woordvoerder van de verzekeraar. Zilveren Kruis benadrukt dat zorg nu prioriteit heeft en dat het daarvoor afspraken gemaakt heeft met omliggende ziekenhuizen. “Als er contractuele problemen zijn, dan gaan we dat oplossen. We hebben daar geld voor beschikbaar gesteld.”

Mogelijkheden voor een doorstart

Het MC Slotervaart werd vorige week donderdag failliet verklaard. Curatoren onderzoeken sindsdien de mogelijkheden voor een doorstart. Meerdere partijen hebben zich inmiddels gemeld voor (delen van) het ziekenhuis. Maar ondanks de interesse “moet de afbouw van de poliklinische zorg worden voorgezet”, schreven de curatoren dinsdag. Vrijdag werden alle klinische patiënten overgeplaatst. Ook poliklinische patiënten worden de komende periode overgedragen aan andere ziekenhuizen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is dinsdag een onderzoek gestart naar hoe omgegaan is met patiëntveiligheid en de belangen van de patiënten rond de faillissementen van de ziekenhuizen. Naast het MC Slotervaart gingen vorige week ook de IJsselmeerziekenhuizen failliet.

Correctie (31 oktober 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat de incidenten rond de patiëntveiligheid gemeld waren bij de inspectie. De toezichthouder had echter geen melding ontvangen. Er is volgens het MC Slotervaart ook geen sprake van calamiteiten. Het artikel is aangepast.