NWO verliest hoger beroep over subsidieaanvraag zwangere jurist

Wetenschapsfinanciering NWO heeft onzorgvuldig gehandeld bij de subsidieaanvraag van een zwangere wetenschapper, oordeelt de Raad van State. De vrouw krijgt een nieuwe kans.

Foto Getty Images
Foto Getty Images

Wetenschapsfinancier NWO heeft eind 2015, begin 2016 onzorgvuldig gehandeld in de behandeling van de subsidieaanvraag door Christina Eckes, inmiddels hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. Eckes mag haar aanvraag opnieuw indienen en als ze dat inderdaad doet, dan moet NWO die in de eerstvolgende subsidieronde meenemen. Dat besloot de Raad van State woensdagochtend in een zaak in hoger beroep.

In oktober 2015 vroeg Eckes een zogeheten Vidi-beurs van 800.000 euro aan bij NWO. Ze liet meteen weten dat ze zwanger was, en dat ze half januari uitgerekend was, precies in de tijd dat ze binnen vijf dagen haar weerwoord op de beoordeling van haar aanvraag zou moeten indienen (een vast onderdeel van de procedure). Ze vroeg NWO daarmee rekening te houden, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk diende Eckes haar weerwoord in één dag voor ze uitgerekend was. Het werd beoordeeld als ‘matig’, terwijl haar aanvraag in eerste instantie ‘excellent’ en ‘zeer goed’ was. Ze kreeg de subsidie niet.

Assertiviteit van zwangere

Vorig jaar vond de bestuursrechter haar klacht daarover nog ongegrond. Maar in hoger beroep oordeelt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nu dat van Eckes niet verlangd kon worden om „daags voor de bevalling zelf aandacht [te vragen] voor haar precaire situatie en het mogelijke effect daarvan op haar vermogen adequaat weerwoord te leveren. De mate van assertiviteit van de zwangere aanvrager kan immers niet bepalend zijn voor de mate waarin haar fundamentele rechten worden gerespecteerd.”

Eckes is blij met de uitspraak. Ze wil haar aanvraag inderdaad opnieuw indienen. „Natuurlijk met enkele veranderingen om hem up to date te maken. Het Europees recht ontwikkelt zich zo snel. En de oorspronkelijke aanvraag was uit 2015, toen was het Brexit-referendum nog niet geweest.” Het is Eckes eigen keuze of ze een nieuwe aanvraag indient, of de bestaande aanvraag updatet, zegt een woordvoerder van NWO desgevraagd. „We willen graag vooropstellen dat we haar de nieuwe kans geven die ze in dit geval verdient.”

Het is misgegaan

Bij de wetenschapsfinancier vindt men de uitspraak terecht: „We erkennen dat het is misgegaan in deze specifieke procedure en dat we het beloofde maatwerk niet hebben geleverd.” De Raad van State concludeert dat het genderdiversiteitsbeleid van NWO niet discriminerend is – vrouwelijke wetenschappers kunnen een verlenging krijgen van de indientermijn, en tijdens een subsidieronde kan maatwerk worden geboden – maar dat het in deze procedure is misgegaan.

Lees een eerder verhaal over NWO-subsidies en zwangerschap

NWO is nog bezig om aanvullend beleid te ontwikkelen om vrouwen tegemoet te komen die tijdens hun zwangerschap een subsidieaanvraag doen. „We zijn nog aan het verkennen wat er juridisch precies mogelijk is en wat er in onze procedures past. We hebben daarbij ook gewacht op deze uitspraak. Als de Raad van State ons algemene beleid ter discussie had gesteld, was het een andere situatie geweest.”