Grote woede in Pakistan na vrijspraak in blasfemiezaak

Strenge wetten tegen godslastering Sinds 2010 zat Asia Bibi wegens blasfemie in een dodencel. De hoogste rechters toonden moed en spraken haar woensdag vrij.

Protesten na de vrijspraak van Asia Bibi.
Protesten na de vrijspraak van Asia Bibi. Foto Anjum Naveed/AP

Er is grote moed voor nodig om het in Pakistan op te nemen voor iemand die wordt beschuldigd van blasfemie (godslastering). Voor je het weet, word je door een menigte woedende moslims gelyncht of vermoord.

Dat laatste overkwam in 2010 Salman Taseer, gouverneur van de provincie Punjab, omdat hij in de bres was gesprongen voor Asia Bibi. Zij is een christelijke vrouw die ter dood was veroordeeld wegens belediging van de profeet Mohammed. Taseers moordenaar – zijn eigen lijfwacht – kreeg weliswaar de doodstraf, maar er is een groot, nog altijd druk bezocht monument voor deze anti-blasfemiefanaat aangelegd in een buitenwijk van hoofdstad Islamabad.

Anders dan de meeste politici, die het niet voor Bibi (47) durfden op te nemen, sprak het Pakistaanse Hooggerechtshof haar echter woensdag in hoger beroep verrassend vrij, acht jaar na haar doodvonnis. Het leidde tot woedende protesten van fundamentalisten, met name van Tehreek-e-Labaik, een partij die speciaal is opgericht om een zo strikt mogelijke naleving van Pakistans strenge blasfemiewetten af te dwingen.

Het Hof stelde dat er helemaal geen bewijs was geleverd dat Asia Bibi in 2009 tijdens een dorpsruzie blasfemische uitspraken had gedaan. Ze zou slechts hebben geweigerd zich tot de islam te bekeren.

Blasfemie zit veel Pakistanen hoog. Drijvende kracht achter de protesten tegen de Mohammed-spotprentenwedstrijd van PVV-leider Wilders is partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan.

In een passage van het vonnis, waar opperrechter Saqib Nassir zich direct tot de heethoofdige fundamentalisten leek te wenden, verwees hij naar de Koran: „Verdraagzaamheid is een grondbeginsel van de islam.” Ook herinnerden de rechters er aan dat het niet aan individuen of een menigte is uit te maken of de wet is overtreden. Dat gebeurt na zorgvuldige afweging voor de rechter.

De strenge blasfemiewetten in Pakistan dateren vooral uit de jaren tachtig tijdens het bewind van generaal Zia ul-Haq, die sympathiek stond tegenover het fundamentalisme. Sinds die tijd zijn fundamentalisten invloedrijk gebleven, al hebben ze electoraal gezien nimmer spectaculaire successen geboekt.

Uit angst voor gewelddadige represailles durfde bijna niemand intussen aan te dringen op afzwakking van de blasfemiewetten, ook al vormden die in de ogen van buitenlandse burgerrechtenactivisten al jaren een schandvlek op het land. Het feit dat er nog nooit een doodvonnis is voltrokken, doet daaraan niets af.

,,Ik kan mijn oren niet geloven", verklaarde Asia Bibi tegenover persbureau AFP vanuit de cel. „Laten ze me er nu echt uit?” Hoe dat afloopt is inderdaad nog de vraag. Het is met zoveel furieuze fundamentalisten die haar bloed wel kunnen drinken te gevaarlijk om zomaar naar haar man en vijf kinderen terug te keren in hun dorp. In plaats daarvan zullen zij en haar familie mogelijk asiel in het buitenland krijgen. Ook haar advocaat en de rechters van het Hooggerechtshof zullen de komende tijd behoefte hebben aan extra beveiliging.