Economische groei

Aantal files neemt komende vijf jaar stevig toe

Door de aanhoudende economische groei blijft de drukte op de weg de komende vijf jaar sterk toenemen. De capaciteit van het wegennet neemt toe, maar lang niet sterk genoeg om de groei op te vangen. Automobilisten zullen fors langer in de file staan. Dat staat in een rapport van het Kennisinstituut Mobiliteit dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het onderzoek kan het reistijdverlies voor automobilisten tussen nu en 2023 met meer dan eenderde toenemen. Enkele grote uitbreidingsprojecten zullen naar verwachting voor verlichting zorgen, maar die zijn pas na 2023 klaar. (ANP)