Brieven

Brieven

Europese rechtsorde is in recessie, door ex-Oostbloklanden, schreef NRC in zijn commentaar: wordt nu ook in Roemenië, na Polen en Hongarije „de weg naar een autocratische, ‘illiberale’ democratie” ingezet? „Gehoopt mag worden dat Europa zijn been stijf houdt en fundamentele burgerrechten binnen de hele Unie blijft beschermen”, aldus NRC. Maar de grootste fout zou nu zijn dat de Europese beweging haar energie gaat richten op het weerstaan van sterke mannen en hun bewegingen. Dat is symptoombestrijding. In plaats daarvan moet de bronoorzaak worden weerstaan: scheve verdeling van welvaart. Het is verontrustend om te zien hoe samenlevingen wegduiken voor een dreigende opeenstapeling van gegevens. Er is het rauwe ultrakapitalisme van multinationals en rijke individuen (‘100 nieuwe miljardairs in één jaar’, ‘de rijksten hebben nog nooit zoveel nieuw vermogen vergaard als in 2017’), en het wegkijken van politici (Zalm in NRC: ik had niet voorzien dat die dividendbelasting zo’n „big issue” zou worden.) Vervolgens ziet de rest van de samenleving hoe zij hierdoor wordt gepakt. Terwijl mensen nergens verhaal kunnen halen. De frustratie groeit, en wordt een voedingsbodem voor méér. Zo gaat een samenleving verlangen naar sterke mannen. Het ware te hopen dat in Europa krachten opstaan die zich effectief teweerstellen tegen dit ultrakapitalisme, omdat slechts daardoor de samenleving van wanorde kan worden gevrijwaard. En dat betekent een regime change in onze economische orde.