WNF: aantal wilde dieren sinds 1970 met 60 procent gedaald

De natuurorganisatie pleit voor een internationaal verdrag om wilde dieren te beschermen.

Een olifant in het Singita Grumeti reservaat in Tanzania, eerder deze maand. Het aantal olifanten in Tanzania is tussen 2009 en 2014 met 60 procent afgenomen, voornamelijk door stroperij.
Een olifant in het Singita Grumeti reservaat in Tanzania, eerder deze maand. Het aantal olifanten in Tanzania is tussen 2009 en 2014 met 60 procent afgenomen, voornamelijk door stroperij. Foto Baz Ratner / Reuters

De wereldwijde populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 met 60 procent geslonken door menselijke factoren waaronder vervuiling, ontbossing en klimaatverandering. Dat schrijft het Wereld Natuur Fonds in zijn tweejaarlijkse Living Planet Report over biodiversiteit, dat maandag is verschenen.

De totale aantallen van vierduizend diersoorten in de categorieën zoogdieren, vogels, reptielen, amfibiën en vissen, zijn volgens het WNF tussen 1970 en 2014 razendsnel gekrompen. De organisatie pleit voor een internationaal verdrag, vergelijkbaar met het klimaatakkoord van Parijs, om wilde dieren te beschermen, meldt CNN.

De crisis is “zonder precedent in zijn snelheid en zijn schaal”, aldus Marco Lambertini, directeur-generaal van de organisatie. “We hebben het over veertig jaar. Dat is niet eens een knippering met je ogen vergeleken bij de geschiedenis van het leven op aarde.”

Menselijke activiteiten zijn volgens het WNF de belangrijkste oorzaak van de drastische afname:

“Oprukkende landbouw en overbevissing zijn de grootste bedreigingen. Daarnaast hebben diersoorten het zwaar door stroperij, aanleg van infrastructuur, vervuiling en klimaatverandering.”

Het wereldwijde aandeel van land dat vrij is van menselijke invloed zal volgens ramingen tussen nu en het jaar 2050 teruglopen van een kwart tot een tiende. Daarmee zal de verdwijning van leefomgeving voor dieren blijven afnemen, aldus het WNF, net als met de gevolgen van jacht, vervuiling en ziekte. Ook klimaatverandering vormt een toenemende bedreiging.

Tropische gebieden

Het dierenleven liep het meest drastisch terug in tropische gebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied, met 89 procent sinds 1970, aldus het WNF. Diersoorten die afhankelijk zijn van zoetwatersystemen, zoals kikkers en riviervissen, liepen met 83 procent terug.

Volgens het rapport blijft de druk op tropische regenwouden onverminderd groot, schrijft persbureau ANP. In vijftig jaar tijd is 20 procent van het Amazonegebied verdwenen:

“In rivieren, moerasgebieden en delta’s zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 83 procent ingestort. Grootschalige aanleg van stuwdammen, irrigatie en inpoldering voor landbouw, vervuiling en overbevissing zetten zoetwatergebieden onder grote druk.”

In Nederland ging het door betere regelgeving de goede kant op met diersoorten in zoetwatergebieden, constateert het WNF. Dat herstel was echter betrekkelijk, want in de voorgaande decennia ging juist veel natuur in rivieren en meren verloren door onder meer vervuiling. “We hebben dus nog steeds maar heel weinig over”, aldus het WNF. “Bovendien is het herstel de afgelopen tien jaar afgevlakt.”

Het WNF vindt natuurbeschermingsmaatregelen als de vorming van beschermde gebieden en bescherming van diersoorten cruciaal. Maar er is meer nodig, zegt Kirsten Schuijt, directeur van de organisatie. “Als wij de oorzaak zijn van het natuurverlies, kunnen wij de trend ook ombuigen.”