Rotterdamse ombudsman: wachttijden jeugdzorg berokkenen kinderen schade

Ombudsman Rotterdamse kinderen die specialistische jeugdhulp nodig hebben, moeten daar veel te lang op wachten, zegt de ombudsman.

Een jongen speelt met auto's in een speelkamer van een jeugdhulpverleningscentrum.
Een jongen speelt met auto's in een speelkamer van een jeugdhulpverleningscentrum. Foto Roos Koole/ANP

De wachttijden voor specialistische jeugdhulp in de regio Rotterdam zijn onaanvaardbaar lang, en leiden tot schade voor de betrokken kinderen. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Stans Goudsmit. Volgens haar gaat het om een „structureel probleem over de volle breedte van de zorg, bij diagnose, behandeling en het vinden van verblijfplekken voor kwetsbare kinderen”.

Het Rotterdamse college rapporteerde onlangs met trots nog een wachttijd van gemiddeld 6,5 week voor het laatste kwartaal van 2018. Maar volgens de kinderombudsman moeten „kinderen maanden tot soms wel een jaar wachten voor de behandeling start”. Over het verschil zegt de ombudsman: „Er lijken twee werkelijkheden naast elkaar te bestaan. Een van de gemeente, en een van de rest van het veld.”

Problemen bij kwetsbare kinderen „escaleren” omdat zij lang moeten wachten op „psychische diagnostiek”, volgens de kinderombudsman. In de tussentijd kunnen deze kinderen volgens de ombudsman niet effectief worden behandeld. Is er wel een diagnose, dan duurt het vaak weer maanden tot er plek is voor de juiste behandeling, waardoor problemen in de tussentijd verergeren en uiteindelijk zwaardere hulp nodig is.

Heeft u ervaring met de jeugdzorg in de regio als werknemer of cliënt?

NRC onderzoekt samen met de Rotterdamse website Vers Beton de jeugdzorg in de regio Rotterdam. Sinds drie jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gemeenten hebben te weinig geld om de jeugdzorg te betalen. De kinderombudsman uitte haar zorgen over schade aan kinderen door lange wachttijden. Werkt u in de jeugdzorg in de regio Rotterdam, of bent u de afgelopen drie jaar als cliënt daarmee in contact gekomen, dan zijn wij geïnteresseerd in uw ervaringen.

  1. Wat waren uw algemene ervaringen met de instanties die bij de jeugdzorg betrokken zijn, had u bijvoorbeeld te kampen met wachttijden voor bepaalde soorten zorg?
  2. Was de hulp die u zocht, of die aan u is aangeboden, geschikt om de problemen op te lossen?
  3. Bent u in conflict gekomen met betrokken instanties?

Te weinig plek

Op zogenaamde „open instellingen” is er te weinig plek, waardoor kinderen te lang in een risicovolle thuissituatie moeten blijven, moeten verhuizen van de ene crisisplek naar de andere, of noodgedwongen langer worden opgesloten in gesloten instellingen. Een 16-jarige jongen zat bijvoorbeeld zes maanden langer in een gesloten jeugdhulpinstelling, omdat er geen plek was in een open groep.

Goudsmit noemt ook het anonieme voorbeeld van een 13-jarig meisje bij wie het door persoonlijkheidsproblemen en een angststoornis fout gaat op school. Pas een half jaar later is duidelijk welke therapie nodig is. Dan is ze al door een huisarts, een GGZ-instelling, een crisisopvang, het wijkteam en een andere GGZ-instelling gezien. Hulp krijgt ze al die tijd nauwelijks, naar school kan ze niet. Pas weer een jaar later kan de therapie starten, en kan ze op zoek naar een nieuwe school.

In een brief aan de betrokken wethouders die ze woensdag bekend maakte, kondigt Goudsmit een „inventarisatie” aan van het wachttijdenprobleem. Daarin schrijft ze: „Kinderen, ouders, hulpverleners, directeuren, rechters en advocaten noemen dit allen als het belangrijkste knelpunt in het jeugddomein.”

Een eenvoudige oorzaak is niet aan te wijzen, zegt Goudsmit. „Het is niet alleen geld. Er is ook een tekort aan personeel. De sector staat niet goed bekend, mensen vertrekken door te hoge werkdruk. De administratieve druk is hoog, en ze werken met gezinnen met moeilijke problemen.”

Lees ook: In de jeugdzorg zijn tekorten het nieuwe normaal

In een reactie laat de gemeente Rotterdam weten dat ze de signalen van de kinderombudsman „herkent”. De combinatie van rijksbezuinigingen op de jeugdzorg, het personeelstekort en de toenemende vraag van jeugdhulp, „maakt onze opgave niet eenvoudig”, aldus de gemeente.

NRC onderzoekt samen met de Rotterdamse website Vers Beton de jeugdzorg in de regio Rotterdam. Wilt u ervaringen of informatie delen, mail dan naar d.stokmans@nrc.nl