Oud-griffier moet oud-rechter schadevergoeding betalen

Justitie Rechter Hans Westenberg werd ervan beschuldigd dat hij partijdig had gehandeld. Die beschuldiging is onrechtmatig, oordeelt het hof in Den Bosch.

Foto Roos Koole/ANP

De voormalige griffier van de Haagse rechtbank Marlous van der Togt (72) moet de gepensioneerde Haagse rechter Hans Westenberg (73) schadevergoeding betalen omdat ze zich onrechtmatig over de magistraat heeft uitgelaten. Dit heeft het gerechtshof Den Bosch dinsdag bepaald in een civiele hogerberoepsprocedure.

Westenberg, die er door Van der Togt van werd beschuldigd partijdig te hebben gehandeld, begroot de materiële schade op minimaal 125.000 euro, exclusief de vergoeding voor immateriële schade. Het gaat om een al jaren slepende kwestie. In een anonieme brief gericht aan weekblad Nieuwe Revu schreef Van der Togt in 2007 dat Westenberg met zijn collega-rechter Pieter Kalbfleisch zou hebben samengespannen om een uitspraak te ‘ritselen’ in een geschil waardoor een vriend zou worden geholpen.

Volgens Van der Togt zou Kalbfleisch – met wie ze twee jaar een verhouding had – eind jaren tachtig haar kamer in het Haagse paleis van justitie zijn binnengestormd. Hij wilde dat Westenberg een rechtszaak zou behandelen tussen zakenvrienden van hem, en vader en zoon Poot van projectontwikkelaar Chipshol. Jan Poot overleed eerder deze maand.

Kroongetuige

De naam van Van der Togt als klokkenluider lekte uit door toedoen van een Haagse rechter die ze in vertrouwen had genomen. Van der Togt werd daardoor kroongetuige in een strafzaak die het OM vijf jaar geleden voerde tegen Westenberg en Kalbfleisch wegens meineed. Zij zouden onder ede hebben gelogen over hun onderlinge vriendschappelijke betrekkingen. Het hof in Arnhem sprak beide rechters in 2017 hiervan vrij.

Mede door de beschuldigingen van de griffier dat Westenberg met Kalbfleisch zou hebben samengespannen om een vriend te helpen, is Westenberg naar eigen zeggen te boek komen te staan als een corrupte magistraat: ‘de liegende rechter’ werd zijn bijnaam. Door negatieve publiciteit is hij vrijwel nergens meer welkom als docent op cursussen voor bijvoorbeeld advocaten en bijscholende instellingen. De ex-rechter zegt ook bestuursfuncties te hebben verloren, waardoor er sprake is van „aanmerkelijke inkomstenderving”. Hij werd depressief door de beschuldigingen.

Destructieve aantijgingen

Het Bossche hof oordeelt dinsdag dat „rechters bescherming verdienen tegen destructieve en ongefundeerde aantijgingen in die zin, dat openbare beschuldigingen die de kern van hun rechterlijk ambt raken niet lichtvaardig horen te worden gedaan”. Het hof spreekt van „zeer ernstige beschuldigingen van partijdigheid, belangenverstrengeling en machtsmisbuik”. Het gerechtshof oordeelt dat Van der Togt haar beschuldigingen onvoldoende feitelijk weet te onderbouwen.

In een aparte schadestaatprocedure moet Westenberg nu zijn schade onderbouwen. Westenberg zegt „een best stevige vergoeding” te willen voor de immateriële schade. De rechter is bereid een schikking te treffen als Van der Togt met een goed voorstel komt „om de zaak af te kopen”.

De raadsman van Van der Togt, Matthijs Kaaks, betreurt het arrest. „De uitspraak van het hof maakt weer eens duidelijk hoe kwetsbaar de positie van een klokkenluider is in een hiërarchische organisatie. Het gerechtshof straft hier een integriteitsmelding af. Nota bene binnen de eigen rechterlijke organisatie. Dat is een misstand.”