WHO-rapport

90 procent van alle kinderen ademt te vieze lucht in

Ruim 90 procent van alle kinderen onder de 15 jaar wereldwijd ademt dagelijks lucht in die zo vervuild is dat het hun gezondheid in gevaar kan brengen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag in een nieuw rapport.

De gevaren voor de kinderen van het inademen van vervuilde lucht lopen uiteen van het aantasten van de verstandelijke vermogens tot een grotere kans op astma, kanker en hart- en vaatziekten. „Luchtvervuiling belemmert de groei van de hersenen van kinderen en beïnvloedt hun gezondheid op meer manieren dan we eerder dachten”, zegt Maria Neira, WHO-directeur Volksgezondheid en Milieu.

Voor een deel van de kinderen is het inademen van de lucht zelfs dodelijk. De WHO schat dat in 2016 600.000 kinderen zijn omgekomen door infecties aan de luchtwegen veroorzaakt door vervuilde lucht. Eén op de tien kinderen onder de vijf jaar sterft volgens de WHO aan de gevolgen van luchtvervuiling. Daarmee is het een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van kinderen.

Volgens de WHO ademen kinderen sneller dan volwassenen, en krijgen ze zo meer schadelijke stoffen binnen. Die concentreren zich bovendien dichtbij de grond. Omdat kinderen kleiner zijn, krijgen ze die meer binnen dan volwassenen. (NRC)