Sociale minima zagen sinds 2010 als enigen koopkracht groeien

De rest van de Nederlanders, zowel werkenden als gepensioneerden, kunnen nu minder kopen van hun inkomsten dan acht jaar geleden.

Foto iStock

Werkenden en gepensioneerden met lage inkomens - minimumloon of alleen een AOW - hebben sinds 2010 als enigen hun koopkracht zien groeien. Huishoudens die meer verdienen, gingen er zonder uitzondering op achteruit. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport van het onafhankelijke Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), in opdracht van ouderenpartij 50Plus.

Lees ook: Waarom merkt de burger zo weinig van de forse groei?

Onder de werkenden verbeterde alleen de koopkracht van alleenstaanden en stellen met een minimumloon. Zij gingen er respectievelijk 2,8 en 0,4 procent op vooruit. Ook gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering kunnen nu meer kopen van hun inkomen dan acht jaar geleden: 4,4 procent voor alleenstaanden, en 2,3 procent voor stellen. De laatste groep waarvan de koopkracht toenam (met 2,7 procent), is die van de alleenstaande AOW’ers met een aanvullend pensioen van vijfduizend euro.

Verder staan zo’n beetje alle Nederlanders er nu slechter voor dan in 2010. Alleenstaande ouderen met een pensioen van jaarlijks 30.000 euro leverden bijvoorbeeld 11,2 procent in, oftewel bijna driehonderd euro per maand. Andere gepensioneerden gingen er enkele tientallen tot ruim tweehonderd euro op achteruit.

Pensioenen stijgen niet mee

Oorzaak van de koopkrachtverslechtering onder ouderen is volgens het Nibud dat de pensioenen niet meestijgen met de inflatie. Pensioenfondsen hebben een te lage dekkingsgraad om de pensioenen te indexeren. Daarnaast profiteren ouderen met hogere inkomens sinds 2014 veel minder van de algemene heffingskorting.

Van die laatste factor hebben ook werkenden die meer verdienen dan het minimumloon last. Hoe hoger de inkomens, hoe groter de koopkrachtvermindering. Tweeverdieners waarvan de ene partner modaal verdient (37.000 euro per jaar) en de andere twee keer modaal, hebben 5,4 procent ingeleverd - maandelijks driehonderd euro. Bij de werkenden verslechterde de koopkracht van alleenstaanden die twee keer modaal verdienden het meest, met 7,9 procent.

Vorige maand rekende ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al uit dat het niet goed gaat met de koopkrachtontwikkeling. In 2017 groeide de koopkracht gemiddeld met 0,5 procent, terwijl de economische groei bijna 3 procent bedroeg. De koopkracht van bijna de helft van de Nederlanders ging erop achteruit. “Een matig resultaat”, aldus CBS-hoofdeconoom Piet Hein Mulligen.