Opnieuw onrust bij NVM na schorsing bestuurder

NVM Makelaarsvereniging NVM ligt intern overhoop. Een bestuurslid is geschorst wegens intimidatie. Hij noemt het een ‘afrekening’.

Bij makelaarsvereniging NVM heerst opnieuw onrust na de schorsing van een bestuurder
Bij makelaarsvereniging NVM heerst opnieuw onrust na de schorsing van een bestuurder Foto Erik van 't Woud/ANP

Er is opnieuw onrust ontstaan binnen de makelaarsvereniging NVM nadat een bestuurslid is geschorst. Hij zou een medewerker van het hoofdkantoor van de NVM hebben geïntimideerd en bedreigd.

Het gaat om Frits Markus, de voorzitter van de vakgroep Wonen en in die hoedanigheid lid van het algemeen bestuur. Sinds 18 oktober, een dag nadat Markus nog op de Rotterdamse Euromast in het zonnetje was gezet omdat hij 25 jaar actief is bij de makelaarsvereniging, is hij geschorst.

De timing van de schorsing van Markus is opmerkelijk, omdat er sinds de zomer een mediationtraject loopt tussen de bestuurders van de vakgroep Wonen, een aantal afdelingsvoorzitters en het algemeen bestuur met voorzitter Ger Jaarsma.

De mediation werd opgetuigd nadat de 27 afdelingsvoorzitters, die samen de woonmakelaars en daarmee 80 procent van het complete ledenaantal van de NVM vertegenwoordigen, unaniem het vertrouwen in Jaarsma en directeur Annie van der Riet hadden opgezegd. Volgens de afdelingsvoorzitters was de NVM onder leiding van de twee bestuurders veranderd in een bedrijf, dat niet meer dacht aan het belang van zijn leden.

Maar de ledenraad schaarde zich bij de eerstvolgende vergadering achter Jaarsma en Van der Riet en werd het ontslag van Markus besproken. Deze stap werd door de afdelingsvoorzitters, die Markus vorig jaar unaniem tot hun voorzitter verkozen, op hun beurt gezien als een poging hun invloed in te perken.

Na aanhoudende druk van de afdelingsvoorzitters besloot Van der Riet op te stappen en kondigde Jaarsma aan zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter als zijn termijn in april 2019 afloopt. Tot het ontslag van Markus kwam het niet; besloten werd tot het nu lopende bemiddelingstraject om de verstoorde verhoudingen te herstellen. Het is maar de vraag of dat traject nu nog tot een goed einde komt.

Lees ook: Makelaars NVM in opstand tegen eigen bestuur

‘Bestuurlijke afrekening’

Markus spreekt van een bestuurlijke afrekening. „Ik kan dit niet los zien van de eerdere poging om mij in juli te ontslaan. Het bestuur onder leiding van Ger Jaarsma vindt mij lastig en daarom moet ik het veld ruimen.”

Andere makelaars beamen de lezing van Markus. „Jaarsma moet opstappen en probeert nu Markus in zijn val mee te nemen”, zegt Chris van Roon, afdelingsvoorzitter van de NVM-regio Zuidoost-Brabant en de initiatiefnemer van de motie van wantrouwen van afgelopen zomer. „Markus lag niet goed binnen het algemeen bestuur, en de NVM is verworden tot een organisatie waarbij geen enkel middel wordt geschuwd om iemand kapot te maken”, zegt afdelingsvoorzitter Sven Heinen van de makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

Markus is vooral verbolgen over het feit dat hij al geschorst is voordat het onderzoek naar de klacht, die is ingediend door een werknemer van wie de identiteit wordt beschermd, is afgerond. Markus is naar eigen zeggen nog niet gehoord.

Volgens Theo Lemmen, interim-directeur van de NVM en opvolger van Van der Riet, was de schorsing nodig omdat „er sprake was van een direct onveilige situatie voor medewerkers”. Volgens Lemmen was het algemeen bestuur bang dat Markus de medewerkers zou belagen van wie hij dacht dat ze de klacht hadden ingediend.

Markus noemt die aantijging „te zot voor woorden”. „Ik weet officieel nog steeds niet wie de klacht heeft ingediend en wat de aanklacht precies inhoudt.” Hij vreest voor reputatieschade, mede omdat de NVM binnen één dag op het intranet een bericht plaatste over zijn schorsing en een deurwaarder naar zijn kantoor stuurde om hem de brief met daarin het nieuws van de schorsing te overhandigen. „Mijn goede naam is en plein public besmet en dat heeft financiële gevolgen. Ik houd iedereen die hierbij betrokken is daarvoor verantwoordelijk.” Markus beraadt zich momenteel met zijn advocaat op stappen. Volgens de raadsman van het bestuurslid is de schorsing van Markus onrechtmatig.

NVM-directeur Lemmen zegt het protocol te hebben gevolgd. „Als er een klacht wordt ingediend, is het mijn verantwoordelijkheid daar iets mee te doen.” Er is een externe vertrouwenspersoon aangesteld die de klacht onderzoekt. Wanneer dat onderzoek is afgerond, is nog niet bekend.

Lemmen noemt het „een zeer vergezochte conclusie” dat de klacht het werk van Jaarsma zou zijn. Volgens Lemmen is er „een kleine groep een machtsstrijd aan het voeren, terwijl het belang van de makelaars is dat er eenheid komt.”

Of die eenheid nog bereikt gaat worden, is onduidelijk. Als het aan Markus ligt, is het mediationtraject nog niet ten einde. „Dit is voor mij een verschrikkelijke situatie, maar de doodzieke staat waarin deze organisatie verkeert behoeft veel meer aandacht.” Makelaar Van Roon ziet het somberder in. „Dit is een waardeloze situatie voor de NVM. Terwijl we naar buiten toe reclame maken voor onze meerwaarde en onze integriteit, is de manier waarop we intern met elkaar omgaan treurig.”