Geluidsoverlast

‘Veel meer hinder van Schiphol’

De geluidshinder van Schiphol ligt aanzienlijk hoger dan de luchthaven rapporteert, concludeert de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland. Schiphol rapporteerde in 2016 dat 138.500 mensen ernstige hinder hebben ervaren. Dit cijfer zou misleidend zijn omdat geen rekening werd gehouden met bewoners buiten de ‘geluidscontouren’, de afgesproken regio om geluidshinder te onderzoeken. Het aantal zou eigenlijk op 198.000 liggen. (NRC)