‘Geluidshinder Schiphol stuk hoger dan eerder gerapporteerd’

Uit GGD-cijfers zou blijken dat veertig procent meer mensen last hebben van de luchthaven.

De hinder van Schiphol zou aanzienlijk hoger liggen dan de luchthaven berekent.
De hinder van Schiphol zou aanzienlijk hoger liggen dan de luchthaven berekent. Foto: Olivier Middendorp

De geluidshinder van het vliegverkeer van en naar Schiphol ligt aanzienlijk hoger dan de luchthaven moet rapporteren. Dat concludeert de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland op basis van GGD-onderzoek in 44 gemeentes in 2016.

Schiphol concludeerde dat jaar dat 138.500 mensen ernstige hinder hebben ervaren. Dit cijfer zouden zou volgens de milieuorganisatie misleidend zijn omdat geen rekening werd gehouden met bewoners buiten de ‘geluidscontouren’, de afgesproken regio om geluidshinder te onderzoeken. Als die worden meegeteld, ligt het aantal op 198.000. Ook zou het aantal slaapverstoorden twee keer zo hoog liggen: niet op 19.500 maar op 40.000.

De GGD-cijfers zijn alleen gebaseerd op belevingsonderzoeken onder volwassen. Ook werden gemeentes met minder dan twee procent gehinderden niet meegerekend en zijn er voor een paar gemeentes geen cijfers. Volgens Natuur & Milieufederatie Noord-Holland zal het totaal aantal mensen dat last heeft van de luchthaven daarom nog hoger liggen.

‘Contouren vastgesteld in de wet’

Schiphol zegt dat het zich bij het berekenen van overlast houdt aan de contouren die vastgesteld zijn in de wet. “We weten dat er verschillende manieren zijn om het te berekenen, die van ons vloeit voort uit wat de overheid heeft bepaald”, zegt een woordvoerder. “Dat neemt niet weg dat we moeten kijken hoe we hinder zoveel mogelijk kunnen beperken.”

Lees ook: Geluidshinder rondom Schiphol sterk gestegen

Maar die afspraken weerspiegelen onvoldoende de werkelijkheid, stelt directeur Sijas Akkerman Natuur & Milieufederatie Noord-Holland. “Wij vinden dat als we praten over de toekomst over Schiphol, we het hebben echte hinder en niet theorethisch berekende hinder. Wil willen dat de minister naar de echte feiten kijkt, en concludeert dat Schiphol niet verder kan groeien.”

Wettelijk is vastgesteld hoeveel huishoudens maximaal last mogen hebben van de geluidsoverlast binnen de contouren. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in september dat de geluidshinder sinds 2004 met vijftig procent is toegenomen. Dat zou komen door grotere geluidsbelasting door meer vluchten en meer inwoners in de regio.