Opinie

Tas

Op golfbaan Crayestein zijn de kraaien zo gehaaid dat ze in staat zijn om de rits van je golftas open te maken om je pakje brood eruit te vissen. De kraaien zitten op ruime afstand en wachten tot je je tas onbeheerd achter laat.

Sinds kort echter zit er ook een ekster. Die zit op drie, vier meter afstand op hole 2 vlak bij de green. Hij kent het kunstje ook. Als je naar de green wilt lopen om te gaan putten, kijkt hij je bemoedigend aan alsof hij wil zeggen: „Ga maar rustig putten, ik let wel op je tas.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl