‘Geen vuile was Volksbank’

Financiële sector De Staat wil voorkomen dat de Volksbank uitgebreid onderzocht wordt. Dat is hinderlijk bij een komende overname of beursgang.

De Nederlandse Staat gaat in cassatie bij de Hoge Raad over het gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal tussen 2006 en 2013. De overheid keert zich hierbij niet tegen het onderzoek op zich, maar wil voorkomen dat ook bijvoorbeeld de Volksbank – onder meer het huidige SNS – uitgebreid doorgelicht wordt.

Het gaat om de slepende zaak van een grote beleggers die bij de nationalisatie van het financiële concern in 2013 met lege handen achterbleven. De Ondernemingskamer stemde eerder in met een zogeheten enquête om alles nog eens goed uit te zoeken.

Maar in politiek Den Haag heerst de overtuiging dat er niet aan de wettelijke eisen voor een concernbreed onderzoek is voldaan. In plaats daarvan zou de enquête zich alleen op de top van het vroegere SNS Reaal moeten richten. De overheid heeft het volledige bankbedrijf in handen.

De uit het concern voortgekomen Volksbank, de organisatie achter ASN Bank, RegioBank en SNS, is de laatste tijd juist bezig om de mogelijkheden in kaart te brengen om weer op eigen benen te staan. De bank in het inmiddels lopende onderzoek betrekken zou alleen maar tot onnodige kosten of reputatieschade kunnen leiden, vindt de overheid.

Bij cassatie wordt in beroep gegaan bij de Hoge Raad om in dit geval de eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer – een onderdeel van het Amsterdamse gerechtshof – te toetsen. De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar onderzoekt of de rechtsregels goed zijn toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd.

De Staat greep in 2013 in bij SNS Reaal om een faillissement te voorkomen. Vooral door grote verliezen en corruptie bij vastgoedpoot Property Finance waren de problemen volgens de Raad van State onoplosbaar en een faillissement vormde een groot gevaar voor de financiële stabiliteit.

Ondanks de noodzaak van de operatie voelen voormalige aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers, die hun bezit zagen verdampen zich gedupeerd, omdat er volgens hen een alternatief redddingsplan was. En de Ondernemingskamer oordeelde eerder al dat zij te karig werden bedeeld. Onder meer de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) drong jarenlang aan op een uitgebreid onderzoek. Zo’n wanbeleidprocedure is voor aandeelhouders vaak een eerste stap om een schadevergoeding te krijgen.

In augustus werd duidelijk dat de Volksbank zich aan het oriënteren was op een toekomstige verzelfstandiging. Toen werd Goldman Sachs als adviseur aangetrokken voor een toekomstige beursgang of verkoop. De bank wilde met deze stap het heft zoveel mogelijk in handen houden. Volgens het regeerakkoord wordt „momenteel” geïnventariseerd wat „de toekomstopties buiten de overheid” zijn. „Hierna neemt het kabinet een besluit, rekening houdend met de gewenste diversiteit van het bankenlandschap.” (NRC/ANP)