Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

In het artikel Wie is verantwoordelijk voor plastic in de rivieren? (Economie, 20/10) wordt betoogd, dat plastic in rivieren tegengehouden kan worden door een gordijn luchtbellen dat uit een buis onder water opstijgt. Zwevende objecten worden door de bellenstroom naar het oppervlak gestuwd, waar ze kunnen worden verzameld. Vissen en boten zouden gewoon door het bellengordijn heen kunnen.

Dat kúnnen ze, maar of vissen het ook dóen is mijn vraag. Welnu, op een bekende film over walvissen is te zien dat bultruggen haringen vangen door in de diepte rond een school te zwemmen, terwijl ze een bellengordijn uitblazen. Het kokervormige gordijn stijgt op met de haringschool erin en de blazende walvissen eronder. De haringen blijven binnen het gordijn en worden aan de oppervlakte opgeslokt.

Dat waren haringen. Als riviervissen ook bellenstromen mijden, kunnen die net zo’n obstakel vormen als stuwen en sluizen. Mijn ervaring met bellenstromen om in aquaria en vijvers vuil naar boven te pompen is dat visjes die mijden.

Wat denkt riviervisser Gerard Manshanden, bekend van zijn waterbouwkundige systemen die onderwaterecosystemen beschermen en energie opwekken, over de reactie van vissen op de bellenstroom (airlift) die hij toepast om blauwalg te bestrijden?

Wellicht zijn bellengordijnen ook bruikbaar om vissen weg te houden bij gevaarlijke turbines.


Gedragsonderzoeker