Ernstig sonnet

in memoriam Wim Kok en een tijdperk

Zelfs toen hij bij een staatsbezoek Kim Wok genoemd werd door een Koreaanse krant, kon er geen glimlach af en militant zichzelf bleef hij halsstarrig slechts Wim Kok.

Hij was de rector van een internaat, gevreesd vanwege zijn onbuigzaamheid en pas nadien geliefd, als dankbaarheid komt met gerijpt besef, zoals dat gaat.

Het afscheid van een man die zelden glom en wiens gegroefde norsheid ernst verried, is afscheid van een lang vervlogen tijd,

toen politiek en landsbestuur nog om de feiten en de inhoud draaiden, niet om sacrosancte populariteit.

24 oktober 2018

Ilja Leonard Pfeijffer schrijft elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.