Brieven

Brieven nrc.next 26/10/2018

Saoedi-Arabië

Wapens, én olie!

Een mooi artikel in NRC over Saoedi-Arabië en wapens: Waarom het Westen graag de Saoedische wapenhonger stilt. In dit verhaal ontbreekt echter een essentieel aspect aan de relatie tussen het Westen en Saoedi-Arabië: olie. Er staat wel een grote grafiek bij waar de olie-export getoond wordt, maar in de tekst en de redenering wordt het woord olie niet eens genoemd. Zolang we in het Westen (en de rest van de wereld) verslaafd blijven aan autorijden en aan vliegen, kan men in Saoedi-Arabië doen wat men wil. En ongestraft van alles uithalen. Zo eenvoudig is het.

Cum laude (1)

Genderkwestie of niet?

NRC schrijft dat er geen enkel bewijs is dat mannen betere proefschriften schrijven, want objectieve criteria zoals cijfers laten zien dat vrouwen het zelfs beter doen dan mannen (Helft van de promovendi is vrouw, maar cum laude krijgen ze zelden, 20/10). De subjectieve aard van het judicium cum laude bij promotieonderzoek maakt dit inderdaad lastig te beoordelen, maar zelfs objectief gezien zijn er wel degelijk aanknopingspunten. Zo hebben meisjes landelijk weliswaar hogere gemiddeldes op het vwo, maar ook daar zijn jongens koploper in het percentage cum laudes (volgens het CBS).

Mede dankzij het (cum laude) promoveren op genetisch onderzoek naar de hersenen, kan ik deze observatie gemakkelijk plaatsen binnen de zogeheten ‘variabiliteitshypothese’. Deze hypothese stelt dat mannen meer variatie hebben in intelligentie, en daardoor vaker op het uiteinde van het spectrum zitten – dat wil zeggen, heel góéd scoren of juist heel slécht scoren. Dit idee bestaat al sinds Darwin, en de genetische verschillen die later ontdekt werden tussen mannen en vrouwen zijn later voorgedragen als mogelijke verklaring. Het wetenschappelijke debat is tot op heden gaande, met zowel bewijs vóór als tégen deze hypothese.

Dit sluit verder een potentiële gender bias niet uit, maar biedt een andere invalshoek, die parallel onderzocht kan worden.


UD genetische epidemiologie (Erasmus MC)

Cum laude (2)

Altijd een grens

Hilde Huizenga bepleit in haar brief (24/10) het afschaffen van cum laude, omdat het een binaire beoordeling is die geen recht aan de continue werkelijkheid doet. Een 7,9 is niet wezenlijk anders dan een 8,0. Allebei ‘best wel goed’.

Zo kunnen we alles wel op de helling zetten: een 5,4 gemiddeld is gezakt op het vwo, een 5,5 met de hakken over de sloot. Oké, daar zit geen wezenlijk verschil tussen. Allebei ‘bijzonder mager’.

Een asielzoeker mag wel of niet blijven omdat hij op één punt wel of niet scoort. Een huurder moet in de vrije sector zoeken omdat hij één euro te veel verdient voor een sociale huurwoning. En de aanstelling van Huizenga is ook aan subjectieve, glijdende waarden bij de aanstellingscommissie te danken.

Er zal altijd ergens een grens getrokken worden en wie net erboven of eronder valt heeft mazzel of pech.

Zuid-Afrika

Geen priester

In uw artikel over het proces tegen de tv-preker Timothy Omotoso (Tv-preker beschuldigd van verkrachting – op tv, 25/10) beschrijft u deze man als priester. Was hij priester? In welke kerk? Zelfbenoemd? Als iemand zich seksueel misdraagt betekent dat niet automatisch dat hij of zij priester is. U zou vollediger of nauwkeuriger moeten zijn.

Correcties/aanvullingen

Religieuze minderheid

In de grafiek bij Gelovigen zijn nu een minderheid (23/10, p. 3) komt het percentage gelovigen uit op 50 procent, doordat de verschillende gezindten afzonderlijk zijn gerond. Het totaal aantal Nederlanders dat zich tot een godsdienstige groep rekent is 49,2 procent en niet 49,3 procent, zoals eerder gemeld.

Ziekenhuis Lelystad

In Lelystad wil het regioziekenhuis niet kwijt (25/10, p. 10) stond dat zowel de IJselmeerziekenhuizen als het Slotervaartziekenhuis in 2009 door Loek Winter werden overgenomen. Dat is onjuist: het Slotervaartziekenhuis werd pas in 2013 door Winter gekocht.