Brieven

Brieven NRC Handelsblad 26/10/2018

Saoedi-Arabië

Wapens, én olie!

Een mooi artikel in NRC over Saudi-Arabië en wapens: Waarom het Westen graag de Saoedische wapenhonger stilt. In dit verhaal ontbreekt echter een essentiëel aspect aan de relatie tussen het Westen en Saoedi-Arabië: olie. Er staat wel een grote grafiek bij waar de olie-export getoond wordt, maar in de tekst en de redenering wordt het woord olie niet eens genoemd. Zolang we in het Westen (en de rest van de wereld) verslaafd blijven aan autorijden en aan vliegen, kan men in Saudi-Arabië doen wat men wil. En ongestraft van alles uithalen. Zo eenvoudig is het.

Cum laude (1)

Genderkwestie of niet?

NRC schrijft dat er geen enkel bewijs is dat mannen betere proefschriften schrijven, want objectieve criteria zoals cijfers laten zien dat vrouwen het zelfs beter doen dan mannen (Helft van de promovendi is vrouw, maar cum laude krijgen ze zelden, 20/10). De subjectieve aard van het judicium cum laude bij promotieonderzoek maakt dit inderdaad lastig te beoordelen, maar zelfs objectief gezien zijn er wel degelijk aanknopingspunten. Zo hebben meisjes landelijk weliswaar hogere gemiddeldes op het vwo, maar ook daar zijn jongens koploper in het percentage cum laudes (volgens het CBS).

Mede dankzij het (cum laude) promoveren op genetisch onderzoek naar de hersenen, kan ik deze observatie gemakkelijk plaatsen binnen de zogeheten ‘variabiliteitshypothese’. Deze stelt dat mannen meer variatie hebben in intelligentie, en daardoor vaker op het uiteinde van het spectrum zitten – dat wil zeggen, heel góéd scoren of juist heel slécht scoren. Dit idee bestaat al sinds Darwin, en de genetische verschillen die later ontdekt werden tussen mannen en vrouwen zijn later voorgedragen als mogelijke verklaring. Het wetenschappelijke debat is tot op heden gaande, met zowel bewijs vóór als tégen deze hypothese.

Dit sluit verder een potentiële gender bias niet uit, maar biedt een andere invalshoek, die parallel onderzocht kan worden.


UD genetische epidemiologie (Erasmus MC)

Cum laude (2)

Altijd een grens

Hilde Huizenga bepleit in haar brief (24/10) het afschaffen van cum laude, omdat het een binaire beoordeling is die geen recht aan de continue werkelijkheid doet. Een 7,9 is niet wezenlijk anders dan een 8,0. Allebei ‘best wel goed’.

Zo kunnen we alles wel op de helling zetten: een 5,4 gemiddeld is gezakt op het vwo, een 5,5 met de hakken over de sloot. Oké, daar zit geen wezenlijk verschil tussen. Allebei ‘bijzonder mager’. Een asielzoeker mag wel of niet blijven omdat hij op één punt wel of niet scoort. Een huurder moet in de vrije sector zoeken omdat hij één euro te veel verdient voor een sociale huurwoning. Er zal altijd ergens een grens getrokken worden en wie net erboven of eronder valt heeft mazzel of pech.

Private Equity in de zorg

Evenwicht zoek

Om roofkapitalisme buiten de deur van de gezondheidszorg te houden (Laat zorgbedrijven niet ten prooi vallen aan winstzucht, 24/10), zou de overheid samen met een onafhankelijke patiëntenorganisatie wettelijk 51 procent van de aandelen in voor de samenleving cruciale organisaties in de zorg moeten hebben. Dat is de meest zekere manier.


Reactie via nrc.nl

Zuid-Afrika

Geen priester

In uw artikel over het proces tegen de TV-preker Timothy Omotoso (Tv-preker beschuldigd van verkrachting – op tv, 25/10) beschrijft u deze man als priester. Was hij priester? In welke kerk? Zelfbenoemd? Als iemand zich seksueel misdraagt betekent dat niet automatisch dat hij of zij priester is. U zou vollediger of nauwkeuriger moeten zijn.

Correcties/aanvullingen

Religieuze minderheid

In de grafiek bij Gelovigen zijn nu een minderheid (23/10, p. 3) komt het percentage gelovigen uit op 50 procent, doordat de verschillende gezindten afzonderlijk zijn gerond. Het totaal aantal Nederlanders dat zich tot een godsdienstige groep rekent is 49,2 procent en niet 49,3 procent, zoals eerder gemeld.