EU: reductie uitstoot broeigassen met 55 procent

Klimaatakkoord Het EU-parlement wil de uitstoot van broeikasgassen reduceren met 55 procent voor 2030. Niet alle staten willen daarin meegaan.

Een sticker met ‘Stop kolen nu!’ op kolen, in Duitsland. Foto Thomas Banneyer/EPA
Een sticker met ‘Stop kolen nu!’ op kolen, in Duitsland. Foto Thomas Banneyer/EPA

Het Europees Parlement wil dat de EU de uitstoot van broeikasgassen in 2030 verder inperkt dan nu is afgesproken. Het Parlement schaarde zich donderdag achter een verhoging van het doel naar 55 procent vermindering van de uitstoot. Nu is de EU-doelstelling nog 40 procent reductie ten opzichte van ijkjaar 1990.

Een strenger doel is belangrijk, omdat het bestaande EU-doel van 40 procent volgens wetenschappers onvoldoende is om aan het VN-klimaatakkoord van Parijs te voldoen. 55 procent reductie is volgens hen nodig om de opwarming te beperken.

Het standpunt van het EU-parlement betekent ook een steun in de rug voor het Nederlandse klimaatbeleid. In het regeerakkoord sprak het kabinet af dat het in Europa zal pleiten voor 55 procent reductie van de uitstoot van broeikasgas (met name CO2, maar ook gassen zoals methaan).

De resolutie die het Europees Parlement donderdag aannam, is niet bindend. Om het Europese klimaatdoel op te hogen, is ook instemming van alle lidstaten nodig. Nu hebben naast Nederland alleen Luxemburg en Zweden zich al geschaard achter 55 procent reductie in 2030.

Ongeveer de helft van de lidstaten is wel voorstander van een strenger EU-klimaatdoel, maar noemt geen percentage. Eurocommissaris Miguel Arias Cañete (klimaatactie en energie) pleitte afgelopen zomer voor een verhoging van het doel naar 45 procent, maar kreeg gemengde reacties.

Het standpunt van het europarlement is een „belangrijk politiek signaal” voor de VN-klimaattop die in december wordt gehouden in het Poolse Katowice, zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks).

In Katowice wordt gepraat over de uitvoering van het VN-klimaatakkoord van Parijs. In 2015 spraken de VN-lidstaten af om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C en te streven naar maximaal 1,5 °C temperatuurstijging.

Eerder deze maand bracht het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC zijn eerste rapport uit over dat 1,5°C-doel. Het concludeerde dat „veranderingen op ongekende schaal” nodig zijn om dat doel nog te halen. De aarde is sinds het pre-industriële tijdperk al bijna een graad opgewarmd. De gevaren (extreem weer, aantasting van de natuur) zijn groter bij 2°C dan bij 1,5°C.

21 Europese wetenschappers pleitten naar aanleiding van dat IPCC-rapport voor 55 à 60 procent vermindering van de CO2-uitstoot voor de EU. „Een EU-doel van 55 procent is de goede richting”, beaamt ook klimaatwetenschapper Niklas Höhne van de Wageningen University & Research.

Volgens Eickhout hebben Frankrijk, en vervolgens Duitsland, een „sleutelrol” bij het ophogen van de doelstelling. De Franse president Emmanuel Macron schaarde zich in principe achter verhoging van het EU-doel.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel reageerde echter afwijzend op het voorstel van Cañete voor een verhoging naar 45 procent. „Ik vind dat we eerst de doelen moeten halen die we ons gesteld hebben”, zei ze. Duitsland lukt het niet om de CO2-reductiedoelen voor 2020 te halen.

Lees over het IPCC-rapport: Parijsakkoord nog net haalbaar