Opinie

Korpschef: „Diversiteit is niet makkelijk, maar het gaat wel goed”

Een divers samengestelde politie willen we zélf, niet omdat het van de politiek zou moeten. Korpschef Erik Akerboom verdedigt een stevig diversiteitsbeleid, in reactie op de column ‘Waarom blijft de politie witte gezichten recruteren?’
Politie in de wijk Poelenburg in Zaandam
Politie in de wijk Poelenburg in Zaandam foto Robin Utrecht

Door Erik Akerboom

In de Veiligheidscolumn van 22 oktober jongstleden schrijft politiewetenschapper Guus Meershoek dat het diversiteitsbeleid bij de politie mislukt zou zijn. Hij concludeert dat aan de hand van een schoolklas aan wie hij les heeft gegeven en van wie ‘verreweg de meesten wit’ zouden zijn geweest.

Ruim boven

Feit is dat het afgelopen jaar 29 procent van de instroom collega’s waren met een diverse achtergrond. Ruim boven de door onszelf opgelegde doelstelling van 25 procent en bijna 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Voor het lopende jaar zal dat percentage lager liggen, als gevolg van een krappere arbeidsmarkt. Feit is ook dat met 40 procent vrouwen in de top en 26,4 procent vrouwen in leidinggevende posities van onze organisatie, de politie het landelijke gemiddelde ver voor blijft.

Elke eenheid en de Politieacademie hebben een Netwerk Divers Vakmanschap dat collega’s in de operatie ondersteunt en zowel kennis als expertise verspreidt over verschillende leefstijlen en culturen. We doen dat om collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben de vertrouwensfuncties binnen het korps versterkt. En in 2017 zette de politie hun expertise in bij verschillende lokale spanningen en incidenten. Ze hielpen collega’s bijvoorbeeld om de Turks- of Marokkaans-Nederlandse spanningen te begrijpen.

Voor iedereen

Als politie staan we middenin de samenleving. Ons korps bestaat uit heel verschillende mensen, met heel verschillende achtergronden en heel verschillende competenties. Dat maakt ons wendbaarder en doeltreffender, want als korps horen, zien en begrijpen we meer. Meer variëteit binnen ons korps zorgt ervoor dat we als politie beter presteren. Wij willen een politie van en voor iedereen zijn. Een politie waarin iedereen zich kan herkennen en die iedereen kan vertrouwen. Daarom investeert de politie de komende jaren verder in het vergroten van de verscheidenheid in haar teams en leiderschap, zodat alle groepen in de samenleving zich herkennen in hun politie en zich gewaardeerd voelen. Dat is geen politieke opdracht, zoals Meershoek veronderstelt, maar omdat we het zelf willen en omdat we zien dat het nodig is.

Diversiteit en een veilige werkomgeving zijn belangrijke thema’s voor de politie en voor mij als korpschef. Het zijn geen gemakkelijke thema’s voor het korps. En ja het leidt tot soms heftige discussies in het korps. Ik ben verantwoordelijk en aanspreekbaar op hoe wij het doen als politie op deze thema’s, maar wel graag op basis van feiten.

Erik Akerboom is korpschef van de Nationale Politie. Hij doorliep de Politieacademie, studeerde bedrijfskunde, volgde een politieloopbaan en werkte als leidinggevende bij de AIVD, de NCTV en het ministerie van Defensie.